Domański Zakrzewski Palinka

DZP doradza

Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal. Nasze wsparcie obejmowało negocjacje aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji inwestycji niemal o 5 miesięcy, czyli do 19 grudnia 2017 roku.

Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską w sprawie naruszenia - przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym, regulacji unijnych w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków z akcyzy.

13 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji złożyła grupa posłów. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i uznany konstytucjonalista.

Reprezentowaliśmy spółkę PKP Intercity w sporze dotyczącym zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity kwotę 42,3 mln EUR z odsetkami, uwzględniając w przeważającej części powództwo PKP. Jest to jedna z najwyższych kwot zasądzonych na rzecz powoda w historii polskiego arbitrażu. Sąd Arbitrażowy oddalił też w przeważającej części powództwo wzajemne dostawcy (uwzględniając zaledwie ok. 0,5% żądania przeciwnika).

24 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis będący podstawą dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym jest niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym podzielił stanowisko prezentowane w tej sprawie przez prawników DZP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców złożył w lutym 2015 r. Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-1018. Program pomocowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 18 listopada 2016 r.

20 października koncern Toyota ogłosił decyzję o realizacji w Polsce dwóch nowych inwestycji - uruchomieniu produkcji skrzyń biegów do samochodów hybrydowych w fabryce w Wałbrzychu oraz nowej generacji silników benzynowych w zakładzie w Jelczu-Laskowicach. Łączna wartość tej inwestycji to ok. 650 mln PLN. DZP doradza koncernowi w procesie pozyskania pomocy publicznej dla tych inwestycji w postaci wsparcia finansowego zaoferowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020, jak również z tytułu lokalizacji projektów na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK".

Pod koniec sierpnia szwajcarski SSE Holding Ltd. przejął część cywilnych przedsiębiorstw należących do multikorporacji Orica Limited. Kupione zakłady znajdują się w Niemczech, Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Wspólnie z kancelariami ze Szwajcarii, Niemiec, Czech i Słowacji, kancelaria DZP wspierała SSE w polskiej części tego międzynarodowego projektu.

Doradzamy WGE Development przy restrukturyzacji zobowiązań z 10 serii obligacji wobec ponad 120 obligatariuszy w precedensowym, przyspieszonym postępowaniu układowym. Sprawa jest prowadzona przez sądem restrukturyzacyjnym w Warszawie.

Na początku lipca, działająca na rynku OTC i suplementów diety Grupa USP Zdrowie, przejęła 100% akcji polsko-szwedzkiej Grupy Naturell. Transakcja ta wskazuje na potencjał siły polskich spółek farmaceutycznych, które wchodzą na bardzo rozwinięte i zaawansowane rynki, takie jak rynek nordycki. Inwestycja pozwoli USP Zdrowie znacząco zwiększyć udział w ciągle rosnącym rynku suplementów diety w Polsce. Takie, wyjątkowo wymagające kierunki zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorców do niedawna były rzadkością, obecnie jednak obserwujemy je coraz częściej.

Nasza kancelaria wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowała Rzeczpospolitą Polską w sprawie z powództwa inwestorów norweskich Geira Almås i Kristiana Almås. Przedmiotem postępowania były roszczenia wywiedzione przez powodów z BIT-u Polska-Norwegia, wyceniane przez nich na 100 mln PLN. Geir i Kristian Almås prowadzili w Polsce działalność gospodarczą związaną z branżą rolniczą.

Amerykański SeaChange International Inc., kupił DCC Labs, spółkę projektującą rozwiązania dla telewizji cyfrowej i internetowej, w tym m.in. dla producentów sprzętu elektronicznego oraz operatorów telekomunikacyjnych. DZP doradzało DCC Labs oraz właścicielom spółki na wszystkich etapach transakcji – począwszy od planowania transakcji, przez negocjacje, przygotowanie dokumentacji, aż do zamknięcia sprzedaży.

Prawnicy Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski (szef zespołu), Paweł Paradowski, Hanna Gajewska-Kraczkowska i Łukasz Wojdalski, zakończyli z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

Kancelaria DZP doradzała FBSerwis, spółce zależnej Ferrovial Services International oraz Budimex, przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowiska odpadów o statusie RIPOK.

Prawnicy naszej kancelarii z sukcesem doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Spór był prowadzony przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie i dotyczył rozliczenia realizacji umowy na budowę linii tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu.

Kancelaria DZP reprezentowała dwie spółki, hiszpańską i holenderską, należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, w formie success fee, było ustalone na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę i eksploatację farmy wiatrowej w Polsce. Sprawa pomiędzy zagranicznymi podmiotami była prowadzona przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zakończyła się sukcesem klienta DZP.