Domański Zakrzewski Palinka

DZP doradza

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu partnerstwa publiczno prywatnego pn. "Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora (COI) w Krakowie".

Doradzaliśmy spółce Infracapital, będącej infrastrukturalną częścią M&G Investment, przy wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) z firmą Nokia. Firmy wygrały przetarg dotyczący projektu budowy oraz obsługi sieci światłowodowych, które zapewnią dostęp do Internetu w najsłabiej zinformatyzowanych rejonach Polski. Teraz będą odpowiedzialne za dostarczenie nowoczesnych łączy telekomunikacyjnych do 13 regionów kraju.

Doradzaliśmy FBSerwis przy zakupie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław, jednego z liderów rynku gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku oraz 100% udziałów Trans-Formers Karpatia. Łączna wartość transakcji wynosi 155 mln PLN.

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand, na podstawie zawartej dzisiaj umowy, będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne, obejmujące m.in. przygotowanie struktury prawnej pierwszego w Polsce projektu obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację fragmentu linii tramwajowej przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

Doradzaliśmy Envelo (Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o.), największej platformie usług pocztowych w Polsce, w sporze interpretacyjnym dotyczącym opodatkowania VAT ich flagowego produktu, tj. sprzedaży e-znaczka, tzw. Neoznaczka.

Doradzaliśmy Wielton SA, największemu w Polsce i jednemu z trzech największych europejskich producentów naczep i przyczep, przy nabyciu łącznie 100% udziałów w niemieckiej spółce Langendorf GmbH. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych m.in. do przewozu szkła. Prowadzi działalność na terenie Niemiec i posiada sieć serwisową w całej Europie.

W związku z ambitnymi planami dot. rozwoju elektromobilności w Polsce, coraz częściej poszczególne samorządy podejmują (nie rzadko przy wsparciu środków unijnych) decyzję o zmianie tradycyjnego taboru autobusowego na tabor w pełni zelektryzowany. Powyższe wymusza na zainteresowanych zakup niezbędnej infrastruktury do ładowania tego typu pojazdów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem reprezentowała miasto stołeczne Warszawa przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego) wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

Spółka SBB Energy, która od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, nabyła pakiet większościowy udziałów w spółce "ELMAX" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Hołub sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Doradzaliśmy SBB Energy przy nabyciu ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym ELMAX oraz pomogliśmy określić warunki nabycia pozostałych udziałów, w kolejnych latach.

Nasza kancelaria reprezentowała Obrascón Huarte Lain (OHL) w precedensowym sporze, w którym OHL domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

Reprezentowaliśmy firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć podatkowych) przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

Algonquin, paneuropejski inwestor i operator hotelowy, przy wsparciu DZP, sprzedał jeden z najlepszych i najbardziej dochodowych hoteli w Polsce - Sheraton Grand Kraków. Nabywcą jest Invesco Real Estate, globalna spółka zarządzająca inwestycjami. Całkowita wartość transakcji wyniosła 70 mlm EUR.

Wspólnie z austriacką kancelarią Binder Grösswang i czeską Kinstellar doradzaliśmy belgijskiej Puratos Group NV przy kupnie 100% udziałów spółki Diamant - czołowemu producentowi składników piekarniczych w Austrii, który ma także silną pozycję rynkową w Polsce i w Czechach.

W lutym 2013 r. firma Obrascón Huarte Lain (OHL) w konsorcjum z dwoma innymi podmiotami zrealizowała dla Gminy Miasta Gdańsk - Gdańskich Inwestycji Komunalnych sp. z o.o. projekt pn. Połączenie Portu Lotniczego z portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie II, Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczypospolitej. OHL wystawił gwarancję bankową należytego wykonania umowy, w której dość precyzyjnie było określone, w jakich okolicznościach komunalna spółka może z niej skorzystać.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowo narodzone dzieci w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych są objęte szczepieniem przeciwko pneumokokom. W związku z tym, jeszcze pod koniec października, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg na zakup tych szczepionek. Z uwagi na zakres dostawy (i objęcie nią wszystkich nowo narodzonych dzieci) prowadzone postępowanie było pierwszym tego typu w Polsce.

Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal. Nasze wsparcie obejmowało negocjacje aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji inwestycji niemal o 5 miesięcy, czyli do 19 grudnia 2017 roku.

Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską w sprawie naruszenia - przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym, regulacji unijnych w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków z akcyzy.

13 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji złożyła grupa posłów. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i uznany konstytucjonalista.

Reprezentowaliśmy spółkę PKP Intercity w sporze dotyczącym zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity kwotę 42,3 mln EUR z odsetkami, uwzględniając w przeważającej części powództwo PKP. Jest to jedna z najwyższych kwot zasądzonych na rzecz powoda w historii polskiego arbitrażu. Sąd Arbitrażowy oddalił też w przeważającej części powództwo wzajemne dostawcy (uwzględniając zaledwie ok. 0,5% żądania przeciwnika).