Domański Zakrzewski Palinka

DZP doradza

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem reprezentowała miasto stołeczne Warszawa przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego) wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

Spółka SBB Energy, która od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, nabyła pakiet większościowy udziałów w spółce "ELMAX" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Hołub sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Doradzaliśmy SBB Energy przy nabyciu ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym ELMAX oraz pomogliśmy określić warunki nabycia pozostałych udziałów, w kolejnych latach.

Nasza kancelaria reprezentowała Obrascón Huarte Lain (OHL) w precedensowym sporze, w którym OHL domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

Reprezentowaliśmy firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć podatkowych) przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

Algonquin, paneuropejski inwestor i operator hotelowy, przy wsparciu DZP, sprzedał jeden z najlepszych i najbardziej dochodowych hoteli w Polsce - Sheraton Grand Kraków. Nabywcą jest Invesco Real Estate, globalna spółka zarządzająca inwestycjami. Całkowita wartość transakcji wyniosła 70 mlm EUR.

Wspólnie z austriacką kancelarią Binder Grösswang i czeską Kinstellar doradzaliśmy belgijskiej Puratos Group NV przy kupnie 100% udziałów spółki Diamant - czołowemu producentowi składników piekarniczych w Austrii, który ma także silną pozycję rynkową w Polsce i w Czechach.

W lutym 2013 r. firma Obrascón Huarte Lain (OHL) w konsorcjum z dwoma innymi podmiotami zrealizowała dla Gminy Miasta Gdańsk - Gdańskich Inwestycji Komunalnych sp. z o.o. projekt pn. Połączenie Portu Lotniczego z portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie II, Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczypospolitej. OHL wystawił gwarancję bankową należytego wykonania umowy, w której dość precyzyjnie było określone, w jakich okolicznościach komunalna spółka może z niej skorzystać.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowo narodzone dzieci w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych są objęte szczepieniem przeciwko pneumokokom. W związku z tym, jeszcze pod koniec października, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg na zakup tych szczepionek. Z uwagi na zakres dostawy (i objęcie nią wszystkich nowo narodzonych dzieci) prowadzone postępowanie było pierwszym tego typu w Polsce.

Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal. Nasze wsparcie obejmowało negocjacje aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji inwestycji niemal o 5 miesięcy, czyli do 19 grudnia 2017 roku.

Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską w sprawie naruszenia - przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym, regulacji unijnych w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków z akcyzy.

13 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy tzw. "małej ustawy medialnej" są niezgodne z Konstytucją RP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji złożyła grupa posłów. Wnioskodawcę reprezentował dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i uznany konstytucjonalista.

Reprezentowaliśmy spółkę PKP Intercity w sporze dotyczącym zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity kwotę 42,3 mln EUR z odsetkami, uwzględniając w przeważającej części powództwo PKP. Jest to jedna z najwyższych kwot zasądzonych na rzecz powoda w historii polskiego arbitrażu. Sąd Arbitrażowy oddalił też w przeważającej części powództwo wzajemne dostawcy (uwzględniając zaledwie ok. 0,5% żądania przeciwnika).

24 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis będący podstawą dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym jest niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym podzielił stanowisko prezentowane w tej sprawie przez prawników DZP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców złożył w lutym 2015 r. Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-1018. Program pomocowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 18 listopada 2016 r.

20 października koncern Toyota ogłosił decyzję o realizacji w Polsce dwóch nowych inwestycji - uruchomieniu produkcji skrzyń biegów do samochodów hybrydowych w fabryce w Wałbrzychu oraz nowej generacji silników benzynowych w zakładzie w Jelczu-Laskowicach. Łączna wartość tej inwestycji to ok. 650 mln PLN. DZP doradza koncernowi w procesie pozyskania pomocy publicznej dla tych inwestycji w postaci wsparcia finansowego zaoferowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020, jak również z tytułu lokalizacji projektów na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK".

Pod koniec sierpnia szwajcarski SSE Holding Ltd. przejął część cywilnych przedsiębiorstw należących do multikorporacji Orica Limited. Kupione zakłady znajdują się w Niemczech, Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Wspólnie z kancelariami ze Szwajcarii, Niemiec, Czech i Słowacji, kancelaria DZP wspierała SSE w polskiej części tego międzynarodowego projektu.

Doradzaliśmy Idea Bank SA przy sprzedaży GetBack SA - spółki windykacyjnej, oraz związanej z tym reorganizacji portfeli wierzytelności. Wartość transakcji to 825 mln PLN. Kupującym był fundusz private equity Abris Capital Partners i jego ko-inwestorzy.

Doradzamy WGE Development przy restrukturyzacji zobowiązań z 10 serii obligacji wobec ponad 120 obligatariuszy w precedensowym, przyspieszonym postępowaniu układowym. Sprawa jest prowadzona przez sądem restrukturyzacyjnym w Warszawie.

Na początku lipca, działająca na rynku OTC i suplementów diety Grupa USP Zdrowie, przejęła 100% akcji polsko-szwedzkiej Grupy Naturell. Transakcja ta wskazuje na potencjał siły polskich spółek farmaceutycznych, które wchodzą na bardzo rozwinięte i zaawansowane rynki, takie jak rynek nordycki. Inwestycja pozwoli USP Zdrowie znacząco zwiększyć udział w ciągle rosnącym rynku suplementów diety w Polsce. Takie, wyjątkowo wymagające kierunki zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorców do niedawna były rzadkością, obecnie jednak obserwujemy je coraz częściej.