Domański Zakrzewski Palinka


Prawnicy naszej kancelarii z sukcesem doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Spór był prowadzony przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie i dotyczył rozliczenia realizacji umowy na budowę linii tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu.

Kancelaria DZP reprezentowała dwie spółki, hiszpańską i holenderską, należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, w formie success fee, było ustalone na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę i eksploatację farmy wiatrowej w Polsce. Sprawa pomiędzy zagranicznymi podmiotami była prowadzona przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zakończyła się sukcesem klienta DZP.

DZP zapewnia kompleksową obsługę prawną spółki PKP Intercity SA w zakresie dwóch kontraktów dotyczących dostawy nowoczesnych pociągów. Dostawcami 20 pociągów typu Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag. Kolejne 20 pociągów typu Dart dostarcza Pesa. Obsługa dotyczy zarówno kwestii kontraktowych między stronami, zagadnień zamówień publicznych i pomocy unijnej jak i postępowań certyfikacyjnych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz okablowania wifi w pociągach.

Mergermarket podsumował w swoim ostatnim zestawieniu sytuację na światowym rynku fuzji i przejęć za trzy kwartały 2015 roku. Z dumą informujemy, że nasza kancelaria zajęła pierwsze miejsce w Polsce w liczbie zamkniętych w tym roku transakcji (15). Pod względem wartości transakcji jesteśmy na miejscu drugim. Na poziomie regionalnym (dla Europy Środkowo-Wschodniej) zajmujemy piąte miejsce w kategorii liczby transakcji.

W sierpniu 2015 r. główny konkurent Kompanii Piwowarskiej SA, Grupa Żywiec SA, uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, m.in. przez zakaz wprowadzania do obrotu piw smakowych w określonym opakowaniu (puszka oraz wielopak).

DZP w tym sporze z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską. Nasi eksperci złożyli zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego i pod koniec listopada Sąd Apelacyjny uznał zażalenie za zasadne i zmienił postanowienie sądu niższej instancji. W ten sposób, wniosek o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalił.

Pod koniec listopada południowoafrykańska spółka Bounty Brands, należąca do grupy Coast2Coast dokonała swojego pierwszego zakupu poza rodzimym rynkiem - nabyła udziały Sonko sp. z o.o., wiodącego w Polsce producenta ryżu, kasz oraz wyrobów piekarniczych. Nasza kancelaria reprezentowała Coast2Coast (fundusz zarządzający 3 spółkami z grupy Bounty Brands - Bounty Wear, Bounty Foods oraz Bounty Home&Care) w szerokim zakresie.

Doradzaliśmy od etapu planowania struktury transakcji poprzez badanie due diligence, przygotowanie projektów dokumentacji transakcyjnej (sprzedaży udziałów, ustanowienia zabezpieczeń oraz finansowania) oraz w zakończonych sukcesem negocjacjach.