Domański Zakrzewski Palinka


Prawnicy Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski (szef zespołu), Paweł Paradowski, Hanna Gajewska-Kraczkowska i Łukasz Wojdalski, zakończyli z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

Kancelaria DZP doradzała FBSerwis, spółce zależnej Ferrovial Services International oraz Budimex, przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowiska odpadów o statusie RIPOK.

Prawnicy naszej kancelarii z sukcesem doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Spór był prowadzony przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie i dotyczył rozliczenia realizacji umowy na budowę linii tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu.

Kancelaria DZP reprezentowała dwie spółki, hiszpańską i holenderską, należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, w formie success fee, było ustalone na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę i eksploatację farmy wiatrowej w Polsce. Sprawa pomiędzy zagranicznymi podmiotami była prowadzona przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zakończyła się sukcesem klienta DZP.