Domański Zakrzewski Palinka


Doradzamy WGE Development przy restrukturyzacji zobowiązań z 10 serii obligacji wobec ponad 120 obligatariuszy w precedensowym, przyspieszonym postępowaniu układowym. Sprawa jest prowadzona przez sądem restrukturyzacyjnym w Warszawie.

Na początku lipca, działająca na rynku OTC i suplementów diety Grupa USP Zdrowie, przejęła 100% akcji polsko-szwedzkiej Grupy Naturell. Transakcja ta wskazuje na potencjał siły polskich spółek farmaceutycznych, które wchodzą na bardzo rozwinięte i zaawansowane rynki, takie jak rynek nordycki. Inwestycja pozwoli USP Zdrowie znacząco zwiększyć udział w ciągle rosnącym rynku suplementów diety w Polsce. Takie, wyjątkowo wymagające kierunki zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorców do niedawna były rzadkością, obecnie jednak obserwujemy je coraz częściej.

Nasza kancelaria wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowała Rzeczpospolitą Polską w sprawie z powództwa inwestorów norweskich Geira Almås i Kristiana Almås. Przedmiotem postępowania były roszczenia wywiedzione przez powodów z BIT-u Polska-Norwegia, wyceniane przez nich na 100 mln PLN. Geir i Kristian Almås prowadzili w Polsce działalność gospodarczą związaną z branżą rolniczą.