Domański Zakrzewski Palinka


Prawnicy Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski (szef zespołu), Paweł Paradowski, Hanna Gajewska-Kraczkowska i Łukasz Wojdalski, zakończyli z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.