Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Ciąg dalszy zmian w gospodarce odpadami

03.09.2019

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Do instalacji komunalnych mają trafiać te frakcje odpadów, które dotychczas były objęte regionalizacją. Prowadzący działalność związaną z gospodarowaniem odpadami zyskają dodatkowy czas na właściwe przygotowanie wniosków o zmianę dotychczasowych zezwoleń.

6 września 2019 r., po upływie roku obowiązywania przepisów nowelizacji ustawy o odpadach, która miała przeciwdziałać zjawiskom pożarów miejsc magazynowania odpadów, wejdzie w życie zdecydowana większość przepisów kolejnej nowelizacji – ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa nowelizująca). Ustawa nowelizująca ogłoszona 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP jest obszernym dokumentem – zawiera 34 strony. Choć zgodnie z tytułem – powinna ona dotyczyć przede wszystkim zagadnień uregulowanych w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jednak w związku z rychłym wejściem w życie jej przepisów warto odnieść się także do zmian w przepisach ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 Dalszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP