Sprzedaż wysyłkowa leków na receptę

20 lipca 2018 r.  Sejm uchwalił nowelizację Prawa farmaceutycznego, która obecnie została przekazana do rozpatrzenia przez Senat. 24 lipca 2018 r. senacka Komisja Zdrowia zaopiniowała projekt do przyjęcia bez poprawek. Najbardziej prawdopodobny scenariusz przewiduje, że Senat w najbliższych dniach przyjmie ustawę, a ta trafi po podpis do Prezydenta RP.

Jakkolwiek głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie internetowego konta pacjenta to niejako przy okazji Sejm zmodyfikował zasady sprzedaży wysyłkowej leków. Zgodnie z uchwalonym brzmieniem przepisów możliwa będzie bowiem sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, o ile produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.

Rzeczywista możliwość skorzystania z tej opcji zależeć będzie przy tym od postępów we wdrażaniu systemu e-recepty bowiem sprzedane wysyłkowo będą mogły być wyłącznie leki przepisane w formie elektronicznej. Weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności odbywać się będzie poprzez złożenie oświadczenia przez osobę kupującą leki.

Ustawodawca nie zdecydował się na obecnym etapie na uregulowanie szczegółów takiej sprzedaży, w tym warunków przewozu leków. Znowelizowane Prawo farmaceutyczne zawierać będzie upoważnienie dla Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia w tym zakresie, w tym także do przygotowania wykazu leków wyłączonych ze sprzedaży wysyłkowej.

W przypadku uchwalenia projektu w obecnym brzmieniu nowe przepisy weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Prawnik, Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *