Istnieje domniemanie, że każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający warunki formalne wskazane w Prawie farmaceutycznym daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Domniemanie to może zostać obalone dopiero przez prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego – takie stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2014 r.

Wyrokiem tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej odmawiające stwierdzenia rękojmi aptekarza. W uchylonych uchwałach organy samorządu aptekarskiego uznały, że farmaceuta ten akceptuje programy lojalnościowe, jako dozwoloną formę reklamy apteki, ponieważ nie potrafił wyjaśnić, czy i w jaki sposób przeciwstawiłby się prowadzeniu przez pracodawcę programów lojalnościowych. Odmowa uznania rękojmi farmaceuty nastąpiła w niniejszej sprawie w całkowitym oderwaniu od podejmowanych przez niego działań – jedynie na podstawie poglądów i ocen wyrażonych w trakcie przeprowadzonej z nim rozmowy.

Sąd zakwestionował zaprezentowany przez organy samorządu aptekarskiego sposób pojmowania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty. Powołując się na przygotowaną przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka opinię, w swoim wyroku Sąd wskazał, że podważenie zasady domniemania dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki przez każdego farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu i spełniającego warunki formalne wskazane w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego może być obalone przez orzeczenie sądu dyscyplinarnego. Dopiero prawomocny wyrok sądu dyscyplinarnego mógłby stanowić podstawę do uznania, że dana osoba nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Skoro farmaceuta – skarżący w tej sprawie – spełniał wszelkie ustawowe wymagania należytego wykonywania zawodu, organy samorządu aptekarskiego nie miały podstaw do uznania, że nie daje on rękojmi aby pełnić funkcję kierownika apteki. Stanowisko przyjęte przez WSA jest bardzo ważne dla aptekarzy – Sąd podporządkował działalność samorządu aptekarskiego ściśle oznaczonym rygorom, zapewniając farmaceutom konkretne gwarancje prawne w relacjach z ORA.

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *