在我的事业发展中,法律如何帮助我?

我们分析市场发展潜力及行业灵活性

Pro Bono

Obecnie w ramach działalności pro bono:

 • jesteśmy partnerem prawnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej - nasza współpraca opiera się na doradztwie prawnym i podatkowym w zakresie bieżącej działalności Muzeum, jak również dotyczy wsparcia prawnego w realizacji wystaw czasowych, zakupów kolekcji, działalności wydawniczej i współpracy międzynarodowej
 • reprezentowaliśmy przed WSA w Warszawie mamę chłopca cierpiącego na dystrofię mięśniową, której Ministerstwo Zdrowia odmówiło refundacji leku - ratunkiem dla chłopca są procedury importu docelowego, który pozwala na sprowadzenie niedostępnych w kraju leków - wydany 9 lutego 2016 r. wyrok może doprowadzić do korzystnej dla pacjentów zmiany w sposobie interpretacji przepisów regulujących refundację w tym trybie
 • wspieramy prawnie Fundację Ex-Animo, która przekazała Instytutowi "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 500 tys. PLN na rzecz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego pracę Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego
 • wspieramy merytorycznie akcję "Zwyczajnie Aktywni" (konkurs dla organizacji pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne) w opracowaniu Regulaminu oraz Formularza Konkursu, weryfikacji pod względem prawnym finałowych zgłoszeń oraz dokumentacji werdyktu Kapituły Konkursu
 • udzieliliśmy pomocy prawnej przy powołaniu St. Antony’s Oxford Noble Foundation oraz uczestniczyliśmy w pracach mających na celu uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy Fundacją, Fundatorami oraz St. Antony’s College
 • od lutego 2010 roku radcowie prawni z DZP uczestniczą w realizowanej w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie akcji tzw. "wtorków radcowskich", której celem jest udzielanie pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • jesteśmy zaangażowani w pracę nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
 • udzieliliśmy pomocy prawnej przy założeniu Fundacji LC Heart i do chwili obecnej świadczymy stałe wsparcie prawno-organizacyjne
 • prowadzimy kilkadziesiąt spraw spornych dla niezamożnych osób fizycznych

W ostatnich latach także:

 • w ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowaliśmy niepełnosprawną asesor prokuratury, która została zwolniona z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • prawnicy z DZP przeprowadzili dla członków Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Programie Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego szkolenie dot. sporządzania prawidłowej Oceny Skutków Regulacji aktów normatywnych
 • udzieliliśmy wsparcia merytorycznego w postaci opinii prawnej dotyczącej interwencyjnych umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz Federacji Organizacji Służebnych Mazowia
 • świadczyliśmy pomoc prawną podczas rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie zapewnienia odpowiedniego budynku Zespołowi Szkół Społecznych STO
 • przygotowaliśmy opinię na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej i księgowości przez Polską Fundację Przedsiębiorczości
 • utworzyliśmy i obsługiwaliśmy prawnie Fundację Ernst & Young, we współpracy z którą doradzaliśmy rodzinie będącej ofiarą wypadku w centrum targowym w Katowicach i prowadziliśmy postępowanie spadkowe rodziny
 • doradzaliśmy prawnie Fundacji Teatr Polonia Krystyny Jandy
 • doradzaliśmy w sporze sądowym o 2% wpływów z prywatyzacji Banku PKO przypadających na rzecz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • doradzaliśmy Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy w związku z produkcją filmu pełnometrażowego
 • doradzaliśmy w zakresie prawa farmaceutycznego Naczelnej Radzie Aptekarskiej

关于律师事务所

我们创建了波兰最大的律师事务所。自1993年以来,我们的团队在几乎所有金融行业为波兰和外国客户提供咨询服务。

全文

客户

我们客户的所有案子都是有多面手团队处理。如果项目需要更广泛专业支持,我们可以调用外国律师事务所和国际咨询公司的专业人员。

全文

市场地位

多年来,我们一直致力于保持良好的声誉。我们在大型复杂项目提供咨询顾问服务已拥有多年经验,同时我们也引入创新解决方案并与要求苛刻的客户合作。

全文

国际合作

多年来,我们一直在与外国律师事务所及咨询公司建立商业网。我们还积极投身于国际法律组织。

全文

不仅仅是咨询顾问

我们参与的项目从未出现法律问题,也没有由此对公司的成败产生如此大的影响。

全文