banner

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z KONFERENCJI

Cel, jaki sobie postawiliśmy

W trakcie konferencji omówimy zagadnienia związane z compliance z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz planowanych zmian legislacyjnych. Odpowiemy też na pytanie, czy zarządzanie zgodnością ma związek z kwestiami komunikacyjnymi i reputacyjnymi.

Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji o praktycznych aspektach posiadania systemów compliance i procedur kryzysowych w przedsiębiorstwach oraz sposobów ich wprowadzania.

Goście, których zaprosiliśmy

Swoimi doświadczeniami związanymi z compliance podzielą się z nami przedstawiciele środowiska akademickiego, administracji rządowej, organów ścigania, a także praktycy z największych firm działających na polskim rynku. O zagadnieniach związanych z zarządzaniem reputacją i komunikacją w compliance oraz zagrożeniach wynikających z ich braku opowiedzą konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji kryzysowej, a także przedstawiciele biznesu i mediów.

Dla kogo przygotowaliśmy to spotkanie

Spotkanie kierujemy do kadry zarządzającej spółek Skarbu Państwa oraz sektora prywatnego. Jako organizatorzy rezerwujemy sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Udział w spotkaniu będzie możliwy tylko po zarejestrowaniu się na podstawie imiennego zaproszenia.

Prezentacja raportu

Podczas konferencji zaprezentujemy przygotowany przez DZP i Lighthouse Consultants raport na temat przestępczości gospodarczej - "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej", zawierający dane o postrzeganiu compliance oraz komunikacji w zarządzaniu zgodnością wśród kadry zarządzającej największych spółek.


Organizatorzy wydarzenia

Domański Zakrzewski Palinka

DZPwiecejCMYKKancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest jedną z największych, niezależnych polskich kancelarii prawniczych. Ma swoją siedzibę w Warszawie Poznaniu i Wrocławiu. Doradzamy klientom łącząc liczne specjalizacje prawnicze z różnymi obszarami ich działalności.

Atutem DZP jest zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów. Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami, firmami doradczymi, partnerami biznesowymi i stowarzyszeniami pozwala na doradztwo na rynku międzynarodowym.

Od 14 lat zdobywamy liczne rekomendacje i utrzymujemy wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach - Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000 i WTR 1000.

Zespół ds. compliance

Kancelaria DZP od kilku lat aktywnie angażuje się w działania compliance. Uczestniczymy nie tylko we wdrażaniu zasad zgodności w przedsiębiorstwach, ale także działamy na polu edukacji i podnoszenia świadomości tej problematyki wśród kadry zarządzającej.

Więcej o kancelarii i zespole ds. compliance znajdą Państwo na: http://www.dzp.pl/compliance.

Lighthouse Consultants

 lighthouse logoLighthouse Consultants jest firmą doradczą, która pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów biznesowych poprzez efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz wewnętrznym: opinią publiczną, klientami, regulatorami, mediami, partnerami biznesowymi i społecznymi czy pracownikami.

Nasz zespół tworzą konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu reputacją. Pracujemy zarówno dla największych koncernów jak i małych firm z różnych sektorów gospodarki, wspierając je w realizacji działań komunikacyjnych i wizerunkowych.

Jesteśmy członkiem Regester Larkin International Network – sieci firm doradczych specjalizujących się w crisis and issues management oraz Związku Firm Public Relations.

Issue & crisis management

Wspieramy firmy i pracowników w prewencji kryzysowej, opracowując wewnętrzne procedury skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową oraz szkoląc z ich praktycznego zastosowania. Doradzamy, jak skutecznie zarządzać informacją w obliczu już zaistniałego kryzysu. Wspólnie z klientem prowadzimy komunikację w najtrudniejszych dla firmy momentach.

Nasz Zespół Komunikacji Kryzysowej zrealizował ponad 200 projektów dla firm z wielu sektorów gospodarki, w tym m.in. energetycznego, finansowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, FMCG, deweloperskiego.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://lh-c.pl/.

Partnerzy wydarzenia

Instytut Compliance

IC LogoInstytut Compliance jest jedyną działającą na polskim rynku jednostką oferującą bogaty wachlarz szkoleń z zakresu compliance oraz tematów pokrewnych prowadzonych przez uznanych ekspertów z kraju i zagranicy.

Instytut jest ponadto wydawcą pierwszego w Polsce fachowego Magazynu Compliance, który adresowany jest do praktyków compliance.

Działalność Instytutu to także projekty naukowe: prowadzenie badań nad rozwojem compliance w Polsce, wydawanie publikacji oraz organizowanie konferencji.

Fundamentami działalności Instytutu są wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście do tematyki compliance oraz synergia nauki i praktyki – Instytut współpracuje ściśle z działającym na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu: http://instytutcompliance.pl/.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

PRP P1 rgbPracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują ponad 10.000 firm, zatrudniających blisko 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich - 85% - to firmy prywatne.

Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Dlatego dąży do stworzenia harmonii na linii pracodawca - pracownik. Służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele Pracodawców RP są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy UE. Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. Organizowane przez Pracodawców RP konferencje - oprócz znamienitych prelegentów - stanowią także istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich.

Wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu.

Współdziałają z partnerami społecznymi - organizacjami pracobiorców - tak by osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny.

Wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących - dobro Polski - mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.

Kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i - poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw - przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

Więcej na temat Pracodawców RP na stronie: http://www.pracodawcyrp.pl/.