Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Forum Pharma 360° PLanet

04.11.2020

Autorzy:
Marcin Pieklak
Kinga Frelas

4 i 5 listopada 2020 r. zapraszamy na Forum Pharma 360° PLanet, które odbędzie się w formule online. Tegoroczna konferencja to druga edycja największego wydarzenia w Polsce, wskazującego kierunki rozwoju firm farmaceutycznych i medycznych oraz całego sektora. Podczas forum wystąpią prawnicy z Praktyki Life Sciences DZP: Marcin Pieklak oraz Kinga Frelas.

Rozwój sytuacji epidemicznej w różnych krajach pokazał jak ważna jest strategia, szybka adaptacja i bieżące, elastyczne reagowanie. To te czynniki przełożyły się realnie na ich sytuację zdrowotną i gospodarczą. W tym zmiennym otoczeniu reagował też biznes – wiele firm musiało „wymyśleć się na nowo”, przejść do inwestycji dotychczas odkładanych lub przyspieszać dotychczasowe. Na pierwszy plan wysunęły się transformacja i technologie cyfrowe, nowe modele pracy i zarządzania czy alternatywne modele komunikacji, dystrybucji i sprzedaży.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, o godzinie 13:20, Marcin Pieklak, Partner w Praktyce Life Sciences, weźmie udział w dyskusji panelowej pt. Aktualne wyzwania krajowego ekosystemu zdrowia: redefinicja form organizacji i finansowania systemu opieki zdrowotnej oczami ekspertów i rola przemysłu farmaceutycznego, w ramach której omówione zostaną założenia polityki lekowej państwa w dobie pandemii, wyzwania i decyzje w zakresie refundacji leków, luki legislacyjne i bariery prawne które uwypuklił „korona-kryzys”.

Również 4 listopada, o godzinie 15:45, Kinga Frelas, Associate w Praktyce Life Sciences, wygłosi prelekcję pt. Choroby rzadkie - rekomendacje dla Polski zwiększające dostępność terapii dla pacjentów

Pełen program wydarzenia oraz informacje nt. uczestnictwa znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP