Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

30.01.2023

Autorzy:

Julia Besz

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Doradztwo regulacyjne i legislacja
Compliance

Znikoma liczba postępowań, niewielkie sankcje oraz archaiczne założenia ustawy wpływają na niską skuteczność przepisów dotychczasowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad nowelizacją tejże ustawy. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian, które dotyczyć będą m.in. definicji podmiotu zbiorowego, nowego wymiaru kar oraz wyeliminowania tzw. prejudykatu jako warunku pociągnięcia do odpowiedzialności.

W ostatnich dniach stycznia odbędą się warsztaty, w ramach których eksperci opowiedzą o nadchodzących zmianach, a także przedstawią praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance oraz systemów zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie.

W ramach spotkania, 31 stycznia, Julia Besz, Associate z zespołu compliance poprowadzi wykład Ryzyko korupcyjne - działania prewencyjne, podczas którego omówi kwestię polityki antykorupcyjnej spółek, stosowania klauzul antykorupcyjnych w umowach oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Szczegółowy program całego wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP