Wszystkie sprawy naszych klientów rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Jeśli wymaga tego specyfika projektu, korzystamy również z ekspertyz zewnętrznych, m.in. zagranicznych kancelarii prawniczych oraz specjalistów biznesowych z międzynarodowych firm doradczych.

Uwzględniając potrzeby naszych zagranicznych klientów, doradzamy w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, rosyjskim.

Naszymi klientami są inwestorzy działający m.in. w branżach:

budownictwo | energetyka i surowce naturalne | instytucje finansowe nieruchomości

sieci handlowe i towary konsumpcyjne sektor farmaceutyczny i służba zdrowia

sektor publiczny | technologie, media i telekomunikacja | transport