Funkcjonowanie na rynku to nie tylko sprawne przeprowadzanie działań biznesowych czy spełnianie wymogów formalno-prawnych. Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób. Społeczna odpowiedzialność jest wkładem w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Dlatego od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną i pro publico bono, której celem jest wsparcie organizacji i osób prywatnych. Wspieramy także inicjatywy pozarządowe i prospołeczne.

Pro bono | Organizacje pozarządowe i prospołeczne | Działalność charytatywna