Funkcjonowanie na rynku nie oznacza tylko sprawnego przeprowadzania działań biznesowych czy też spełniania wymogów formalnych i prawnych. Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób. Społeczna odpowiedzialność jest wkładem w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz długofalową strategią mającą na celu stabilność firmy i jej otoczenia.

Dlatego od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną i pro publico bono mającą na celu wsparcie organizacji i osób prywatnych. Wspieramy także inicjatywy pozarządowe i prospołeczne.