Stosowane przez nas stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych członków zespołu. W relacjach z klientami kierujemy się zasadą "value for money" – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na ich potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy kancelarii jest szybka i otwarta komunikacja, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.