Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

  • umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (także w oparciu o standardy FIDIC),
  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
  • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • umowy z dostawcami mediów i usług,
  • umowy z podwykonawcami.

Doradzamy także we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z zarządzaniem powyższymi umowami w trakcie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania, weryfikacji i dochodzenia roszczeń powstałych przy ich wykonywaniu.

artykuły powiązane

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 17.05.2019 17 maja wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które odbędzie się w naszym warszawskim biurze.

cały tekst

Kierunek Wschód: Potencjał dla Biznesu

Konferencja | 05.12.2018 Wydarzenie adresowane jest do firm zainteresowanych rozwojem handlu oraz realizacją projektów inwestycyjnych na rynkach wschodnich.

cały tekst

Granice wynagrodzenia ryczałtowego

Publikacja | 26.02.2018 Wynagrodzenie jest nie tylko jednym z najbardziej newralgicznych elementów umowy o roboty budowlane, ale również jej elementem koniecznym. W praktyce wyróżniamy dwa modele wynagrodzeń.

cały tekst

DZP doradcą przy inwestycji PFR w spółkę Sądeckie Wodociągi

DZP doradza | 18.01.2018 Doradzaliśmy Sądeckim Wodociągom oraz pięciu wspólnikom tej spółki w największej dotąd transakcji infrastrukturalnej w ramach programu "Pakiet dla miast średnich" realizowanego przez PFR.

cały tekst

Nowe instytucje planowania przestrzennego w gminach

Publikacja | 29.11.2017 W obliczu przedłużających się prac nad projektem KUB, Min. Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało się w kilku ustawach wprowadzić najpilniejsze rozwiązania planowane w kodeksie. 

cały tekst

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Konferencja | 23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

Konferencja | 18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

Publikacja | 17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

Ustawa inwestycyjna może stać się "matką" specustaw budowlanych

Publikacja | 06.10.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma uprościć proces inwestycyjno-budowlany. Komentuje Jerzy Sawicki.

cały tekst

Ust. inwestycyjna: matka specustaw dla inwestorów i samorządów

Publikacja | 06.10.2017 Zawarte w ustawie inwestycyjnej rozwiązania mogą uprościć i przyspieszyć inwestycje. Pozwolą też oprzeć go na modelu zakładającym współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

cały tekst

"Pakiet wierzycielski"- regulacje i możliwości dla rynku budowlanego

Publikacja | 30.09.2017 27 kwietnia Prezydent podpisał tzw. "pakiet wierzycielski", tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany mają wejść w życie już 1 czerwca 2017 r.

cały tekst

Nowy instrument planistyczny czy kolejna quasi-specustawa?

Publikacja | 29.09.2017 Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt kolejnej ustawy „towarzyszącej” projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, tzw. ustawy inwestycyjnej.

cały tekst

Żądanie gwarancji zapłaty zmorą samorządów

Publikacja | 27.09.2017 Pomimo prawie dekady funkcjonowania przepisów KC w polskim systemie prawnym, przepisy dotyczące żądania gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane wciąż budzą kontrowersje.

cały tekst

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

DZP doradza | 27.07.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu PPP.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

Konferencja | 17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

Publikacja | 20.03.2017 Zakończyły się prace nad tzw. pakietem wierzycielskim, który modyfikuje m.in. odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom.

cały tekst

Algonquin sprzedał jeden z najlepszych hoteli 5* w Polsce

DZP doradza | 28.02.2017 Algonquin, paneuropejski inwestor i operator hotelowy, przy wsparciu DZP, sprzedał jeden z najlepszych i najbardziej dochodowych hoteli w Polsce - Sheraton Grand Kraków.

cały tekst

Finansowanie budowy elektrociepłowni w Toruniu

DZP doradza | 30.09.2015 EDF Polska SA i Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisały umowę inwestycyjną-wspólników na finansowanie budowy nowej elektrociepłowni gazowej.

cały tekst

Warszawa: koncesja na roboty budowlane - 1580 przystanków

DZP doradza | 30.11.2009 Doradzaliśmy w ramach pierwszego projektu realizowanego przez m.st. Warszawę, którego podstawą jest Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 roku i dot. projektu budowy wiat przystankowych.

cały tekst