Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne, ppp i koncesyjnych, jak również w związku z późniejszą realizacją zawartych umów.

Nasze usługi na rzecz wykonawców obejmują m.in.:

 • analizy struktur prawnych skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście ich realizacji jako zamówienia publicznego, ppp, koncesji lub innego modelu współpracy publiczno-prywatnej,
 • analizy dotyczące ewentualnych naruszeń prawa przy realizacji przedsięwzięć opartych na współpracy publiczno-publicznej, w tym w formule in-house,
 • opracowanie strategii udziału w postępowaniu,
 • identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu oraz odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, ppp lub koncesyjnych (m.in. w zakresie dopuszczalnych zmian umowy),
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi,
 • ocenę ryzyk zamówieniowych w transakcjach M&A i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych,
 • compliance w zamówieniach publicznych, w szczególności identyfikowanie i zapobieganie ryzykom (m.in. tym związanym z wykluczeniem wykonawcy z postępowania).

Nasze usługi na rzecz zamawiających obejmują m.in.

 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
 • opracowanie optymalnych struktur prawnych dla realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach współpracy publiczno-publicznej,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym oraz w trybie partnerstwa innowacyjnego, jak również postępowań prowadzonych w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentację na etapie realizacji umów (m.in. w zakresie możliwych zmian umowy),
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • compliance w zamówieniach publicznych.

artykuły powiązane

Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE 2019)

Konferencja | 11.06.2019 W ramach targów odbędzie się Warsaw Procurement Forum 2019, podczas którego wystąpi Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 17.05.2019 17 maja wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które odbędzie się w naszym warszawskim biurze.

cały tekst

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

Publikacja | 08.04.2019 Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych.

cały tekst

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

Publikacja | 02.04.2019 Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019 W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Wzrost cen uzasadnia waloryzację umów z wykonawcami inwestycji

Publikacja | 25.03.2019 Najważniejsze, aby obie strony usiadły do negocjacji – przekonują Katarzyna Kuźma i dr Wojciech Hartung w rozmowie o zagrożonych przerwaniem inwestycjach autostradowych i kolejowych.

cały tekst

Zielone zamówienia publiczne - kryteria ekologiczne

Publikacja | 19.03.2019 Sposób wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert zależy nie tylko od przedmiotu zamówienia, ale również od celów, jakie zamawiający zamierza zrealizować za pomocą tego zamówienia.

cały tekst

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

Konferencja | 14.03.2019 Jak wygrać przetarg publiczny i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa? Na te pytanie odpowiemy podczas pierwszego z cyklu warsztatów organizowanych 14 marca.

cały tekst

Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu? Relacja z debaty

Aktualność | 21.02.2019 Dr Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki reprezentował DZP w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

cały tekst

Prawo zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej

Konferencja | 20.02.2019 Mając na względzie istotne znaczenie projektowanej ustawy dla zamówień publicznych w branży farmaceutycznej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego w siedzibie kancelarii.

cały tekst

Ochrona środowiska w zamówieniach publicznych - wyzwanie dla Polski

Publikacja | 19.02.2019 "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi – oba te cele mogą ze sobą współgrać"- komentuje dla Rzeczpospolitej Weronika Jędrzejewska z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

Konferencja | 19.02.2019 Ze względu na duże zainteresowanie, 19 lutego zapraszamy na drugie spotkanie, na którym omówimy planowane przepisy.

cały tekst

Jak zmienią się zamówienia publiczne? Nowa ustawa PZP

Konferencja | 12.02.2019 12 lutego zapraszamy na spotkanie, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków planowanych przepisów.

cały tekst

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę

Publikacja | 12.02.2019 Należałoby doprecyzować przepisy i jednoznacznie wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka również co do zgodności ewentualnych zmian w umowach z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Alert | 30.01.2019 24 stycznia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Które z proponowanych zmian są najistotniejsze dla wykonawców? Szczegóły w alercie DZP.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 27.01.2019 Tomasz Michalczyk wskazuje możliwe interpretacje zawiłych przepisów PZP.

cały tekst

Wojciech Hartung szefem zespołu ds. zamówień publicznych RDS

Aktualność | 15.01.2019 Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Hartung został nowym przewodniczącym doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 03.01.2019 Zaprezentowane przez KIO podejście wydaje się zdroworozsądkowe w szczególności w kontekście charakteru i specyfiki postępowania, którego celem jest wybór partnera prywatnego.

cały tekst

Elektronizacja zamówień publicznych

Konferencja | 26.11.2018 26 listopada we Wrocławiu i 27 listopada w Gdańsku odbędzie się seminarium prawne, które poprowadzą Mateusz Brzeziński i Michał Gajdek.

cały tekst

E-przetargi publiczne przy zamówieniach podprogowych

Publikacja | 15.11.2018 Zamawiający może prowadzić postępowania podprogowe w takiej samej formule i postaci jak dotychczas, jednak wybór formy elektronicznej może być korzystniejsze.

cały tekst

Elektronizacja zamówień publicznych

Konferencja | 16.10.2018 16 października zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie biznesowe, które poprowadzą Michał Wojciechowski, Mateusz Brzeziński i Michał Gajdek.

cały tekst

In-house Procurement – How it is Implemented and Applied in Poland

Publikacja | 09.10.2018 This article discusses the issue of in-house procurement under Polish regulations and how they are applied by local authorities.

cały tekst

Wykluczenie wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji

Publikacja | 05.10.2018 W polskim systemie prawnym przewidziano instytucję przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

cały tekst

Jak zamawiający ma punktować „pożyczone” doświadczenie wykonawcy

Publikacja | 04.07.2018 Punktowanie potencjału podmiotów trzecich do ustalenia listy kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

cały tekst

Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych

Konferencja | 27.06.2018 27 czerwca wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego zapraszamy na seminarium, które będzie poświęcone systemom compliance w zamówieniach publicznych.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w już zawartej umowie?

Konferencja | 20.06.2018 20 czerwca zapraszamy na seminarium, w trakcie którego nasi specjaliści omówią zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w już zawartej umowie.

cały tekst

Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu

Konferencja | 12.06.2018 Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, którego wiceprezesem jest Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Przetargi: koncepcja rodzi nadzieję, czekamy na przepisy

Publikacja | 08.06.2018 Jeżeli hasła zawarte w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych uda się przekuć w zapisy ustawowe, to sytuację na rynku powinna się poprawić - uważa Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Ukraine: overview of legal environment and opportunities in selected business areas

Konferencja | 22.05.2018 22 maja zapraszamy na spotkanie poświęcone możliwościom współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami w sektorze infrastruktury i energetyki.

cały tekst

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

Aktualność | 24.04.2018 Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka znalazła się w ścisłej czołówce Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018, organizowanego przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Jak bronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego?

Konferencja | 10.04.2018 10 kwietnia zapraszamy na szkolenie mające na celu zaprezentowanie środków, które pozwolą wykonawcom na wyeliminowanie lub obniżenie ryzyka wykluczenia z postępowania.

cały tekst

Przesłanki wykluczenia z postępowania przetargowego

Publikacja | 04.04.2018 Dokonana w 2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotne zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego.

cały tekst

Czy konsorcja sprawdzają się w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 04.04.2018 Przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane uniemożliwiają punktowanie doświadczeń udostępnionych wykonawcy przez podmioty trzecie.

cały tekst

Kary umowne nie zawsze idą w parze z rozsądkiem

Publikacja | 02.04.2018 W umowach w sprawie zamówień publicznych zamieszczane są coraz szersze katalogi kar umownych, a ich wysokość można ocenić jako nieadekwatną do wagi naruszeń.

cały tekst

Zamówienia publiczne w obronności pod unijną lupą

Publikacja | 08.03.2018 Komisja Europejska zarzuca Polsce, że zamawiając wyposażenie wojskowe, naruszała dyrektywę. Celem dyrektywy jest zapewnienie równego traktowania wykonawców.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018 1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 01.03.2018 W projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, warto zwrócić uwagę na przepisy, które mogą mieć duże znaczenie w przypadku uczestnictwa w tych postępowaniach.

cały tekst

Raport Stowarzyszenia doceniony przez Komisję Europejską

Aktualność | 22.02.2018 Stowarzyszenie Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.

cały tekst

Wojciech Hartung członkiem zespołu ds. zamówień publicznych

Aktualność | 01.02.2018 Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Hartung z ramienia Konfederacji Lewiatan będzie uczestniczył w pracach zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018 Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Środki ochrony prawnej w krajach UE

Publikacja | 29.01.2018 Skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania.

cały tekst

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018 Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

KIO wytycza granice dla zamówień in-house

DZP doradza | 03.01.2018 Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung reprezentowali FBSerwis Karpatia przed KIO w sporze dot. postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.

cały tekst

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

Aktualność | 13.12.2017 Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety nt. kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych.

cały tekst

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Konferencja | 23.11.2017 23-24 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce”.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017 Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Publikacja | 02.11.2017 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017 Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017 26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017 Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

Konferencja | 18.10.2017 Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

Publikacja | 17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017 12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017 Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

Publikacja | 02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017 W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017 14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Opportunities and threats for Chinese contractors

Konferencja | 12.09.2017 Together with the China Council for the Promotion of International Trade we are pleased to invite you to a business seminar on public procurement in Poland, which will be held on 12 September.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017 Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017 Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017 Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017 Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Dlaczego polscy przedsiębiorcy tak niechętnie biorą w nich udział?

Publikacja | 21.07.2017 Blisko 40% polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty - wynika z najnowszych danych UZP. A na braku konkurencji tracą nie tylko przedsiębiorcy, ale także gospodarka.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017 Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017 Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

DZP doradza | 21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017 Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Jak zabezpieczyć wykonawcę w relacjach z GDDKiA?

Konferencja | 17.05.2017 17 maja, wspólnie z KPMG, zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce wzoru umowy w formule "projektuj i buduj", który jest już stosowany przez GDDKiA w nowych przetargach drogowych.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017 Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Co wolno z wolnej ręki

Publikacja | 08.05.2017 Wykorzystując kontrolowaną przez siebie firmę, samorząd nie powinien nadużywać dominującej pozycji na rynku usług komunalnych. Komentuje Wojciech Hartung.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

Konferencja | 26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

Konferencja | 20.04.2017 W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

Aktualność | 10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

Konferencja | 30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Konferencja | 29.03.2017 29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017 Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017 21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Alert | 20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Przepisami o zamówieniach nie naprawimy zła całego świata

Publikacja | 14.03.2017 W przypadku przetargów najważniejsze są dobre praktyki, a to z nimi dotychczas mieliśmy problem – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017 W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

Publikacja | 07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017 28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017 Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

Aktualność | 08.02.2017 3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Publikacja | 08.02.2017 7 lutego Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Reorganizacja spółki pozwala na udzielenie zamówień in-house

Publikacja | 08.02.2017 Urząd Miasta Tarnowa ma prawo przekazać z wolnej ręki zamówienie na wywóz odpadów własnej spółce komunalnej. To pierwszy wyrok dot. obowiązującej od początku roku procedury in-house.

cały tekst

KIO: Przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom

DZP doradza | 30.01.2017 KIO oddaliła odwołanie wniesione przez PGF Urtica od wyniku przetargu na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom, ogłoszonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

Konferencja | 25.01.2017 25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

Publikacja | 24.01.2017 Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

Konferencja | 18.01.2017 W dniach 18-19 stycznia serdecznie zapraszamy na XI konferencję "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia prezentację wygłosi Wojciech Hartung.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Etat w końcu ważniejszy niż cena

Publikacja | 27.12.2016 Od nowego roku zamówienia będą bardziej humanitarne, ale ich ceny wzrosną nawet o 30 proc. Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

Publikacja | 20.12.2016 Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

DZP doradza | 19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016 Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016 Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016 Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016 14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

Publikacja | 08.11.2016 Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

Konferencja | 28.10.2016 28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

Publikacja | 25.10.2016 Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

Publikacja | 24.10.2016 Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016 Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Konferencja | 10.10.2016 W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

"Zmiany w pzp z perspektywy kadry zarządzającej"

Konferencja | 04.10.2016 4 października zapraszamy Państwa na seminarium "Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarządzającej”. Prelekcję tego dnia poprowadzi Wojciech Hartung.

cały tekst

Jest sposób, by nie płacić 13 zł od zleceń

Publikacja | 22.09.2016 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców (osób świadczących usługi). Zmiany mają charakter zasadniczy - tłumaczy Agata Mierzwa.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

Publikacja | 20.09.2016 Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Changes to public procurement - management staff perspective

Aktualność | 12.09.2016 We are pleased to invite you to a seminar on "Changes to public procurement - management staff perspective" which will be held on the 4th of October. The seminar will be led by Wojciech Hartung.

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

Publikacja | 31.08.2016 Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Publikacja | 22.08.2016 Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016 O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst