Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe w transakcjach sprzedaży i kupna udziałów, przedsiębiorstw i aktywów obejmuje:

 • ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji,
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych
 • doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników w związku z planowaną inwestycją lub restrukturyzacją,
 • strukturyzację podatkową inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowanie inwestycji w strefach ekonomicznych.

Na etapie planowania podatkowego uwzględniamy nie tylko efekty podatkowe, ale również skutki i ograniczenia prawne oraz kluczowe aspekty księgowe. W zakresie planowania podatkowego, dotyczącego zarówno działalności bieżącej, jak i jednorazowych operacji, oferujemy:

 • opracowywanie i implementację planów zarządzania obciążeniami podatkowymi oraz wsparcie w zakresie ograniczania ryzyk podatkowych oraz budowania długookresowych strategii podatkowych,
 • wsparcie w przygotowaniu uzasadnienia biznesowego reorganizacji i transakcji,
 • strukturyzację własności majątku i działalności gospodarczej osób fizycznych z uwzględnieniem zabezpieczenia majątku prywatnego, planowania sukcesji, zarządzania ryzykami,
 • strukturyzacje z wykorzystaniem polskich oraz zagranicznych spółek prawa handlowego, zagranicznych oraz polskich funduszy inwestycyjnych,
 • przygotowanie wewnętrznych procedur rozliczeń podatkowych w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej.

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych doradzamy na każdym etapie postępowania, a nasze doświadczenie daje możliwość zaplanowania operacji w sposób optymalny podatkowo i ułatwiający obronę stanowiska w przypadku ewentualnego postępowania podatkowego. Oferujemy:

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych,
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,
 • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach,
 • przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym,
 • przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością polskich przepisów bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi,
 • opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych, w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • pełną obsługę postępowań karnoskarbowych.

artykuły powiązane

Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej

30.10.2017 30 października zapraszamy do biura DZP na śniadanie biznesowe pt. "Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej", które realizujemy wspólnie z Polską Izbą Kolei.

cały tekst

Next G - konferencja nowego pokolenia sukcesorów

19.10.2017 Nasi eksperci ponownie będą mieli możliwość opowiedzenia o swoich doświadczeniach sukcesorom – osobom, które obecnie przygotowują się do przejęcia zarządzania w firmach rodzinnych.

cały tekst

Interpretacja ogólna MRiF dot. opodatkowania VAT

11.10.2017 6 października Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT członków zarządów spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych.

cały tekst

Konsekwencje podatkowe korzystania z usług chmurowych

08.09.2017 Z cloud computingu korzysta już znaczna część polskich przedsiębiorców. Usługi te stają się coraz bardziej dostępne i często świadczone są przez podmioty zagraniczne (np. Microsoft czy Google).

cały tekst

Stawka godzinowa plus czy minus VAT?

28.07.2017 O stawce godzinowej dla zleceniobiorców było głośno na długo przed jej wprowadzeniem. Rząd z dumą ogłaszał, że w ten sposób robi kolejny krok w walce z zatrudnieniem śmieciowym.

cały tekst

Coraz trudniejsze zmagania z fiskusem

27.06.2017 Środki, jakie administracja skarbowa dostała do ręki, stawia przedsiębiorcę na coraz słabszej pozycji. Chcąc podjąć sądowy spór z urzędnikami, trzeba być gotowym na długi i kosztowny proces.

cały tekst

Pocztowe e-znaczki zwolnione z podatku VAT

30.05.2017 Doradzaliśmy Envelo, największej platformie usług pocztowych w Polsce, w sporze interpretacyjnym dot. opodatkowania VAT ich flagowego produktu, tj. sprzedaży e-znaczka.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Konsorcjum - razem lepiej?"

26.04.2017 26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Konsorcjum - razem lepiej?". Spotkają się z Państwem: Katarzyna Kuźma, Tomasz Darowski, Paweł Lewandowski i Krzysztof Dyba.

cały tekst

Narodziny Firmy Rodzinnej - jak mądrze zaplanować sukcesję

13.04.2017 Polecamy "Narodziny Firmy Rodzinnej" - kompendium nt. firm rodzinnych i sukcesji. Autorami z DZP są: Piotr Andrzejczak, Grzegorz Sprawka, Jacek Stokłosa, Joanna Wierzejska oraz Jakub Wieszczeczyński.

cały tekst

IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

03.04.2017 W dniach 3-4 kwietnia odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych, pod hasłem "Dwa pokolenia - Dwa Światy". Jesteśmy Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia.

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

20.03.2017 W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r."

15.03.2017 15 marca serdecznie zapraszamy - tym razem do Poznania - na kolejne śniadanie biznesowe poświęcone zmianom zasad opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

cały tekst

DZP wygrywa przed NSA ponad 8 mln PLN w sprawie podatku VAT

28.02.2017 Nasza kancelaria reprezentowała firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r."

02.02.2017 2 lutego serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez naszą kancelarię. Tym razem skupimy się na zmianach zasad opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

cały tekst

Zmiany w ustawach o CIT i PIT od 1 stycznia 2017

15.12.2016 Od 1 stycznia 2017 wejdą w życie nowe przepisy ustaw o CIT i PIT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od początku przyszłego roku.

cały tekst

KE wszczyna postępowanie o naruszenie prawa unijnego

13.12.2016 Reprezentowaliśmy klienta przed Komisją Europejską w postępowaniu skargowym dot. naruszenia regulacji unijnych w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego stosowanego w produkcji leków.

cały tekst

Śniadanie Czwartkowe dla Firm Rodzinnych

01.12.2016 1 grudnia zapraszamy Państwa na Śniadanie Czwartkowe dla Firm Rodzinnych pt. "Ekonomiczne uzasadnienie decyzji biznesowych. Nowa klauzula o unikaniu opodatkowania".

cały tekst

Dochody funduszy inwestycyjnych opodatkowane od 2017 r.

10.11.2016 31 października 2016 do Sejmu wniesiony został projekt ustawy wprowadzający opodatkowanie podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych 19% podatkiem.

cały tekst

Walka z oszustami VAT i luką podatkową

10.11.2016 Kierunek działań Ministerstwa Finansów jest słuszny, choć są branże, w których już dostrzeżone problemy wciąż nie zostały rozwiązane – pisze Jan Czerwiński z Praktyki Podatkowej DZP.

cały tekst

Jak kupić zagraniczną spółkę lub jej aktywa

29.10.2016 Nabycie zagranicznej spółki może wydawać się procesem niezmiernie skomplikowanym. Z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień inwestorzy poszukujący nowych rynków?

cały tekst

Kierunek Wschód: nowe otwarcie. Białoruś szansą dla polskich firm

28.10.2016 Polska chce zwiększyć swoje zaangażowanie we współpracę z Białorusią – takie zapewnienia padały podczas XX Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego "Dobrosąsiedztwo 2016".

cały tekst

Śniadanie biznesowe Działu Badań i Rozwoju

20.10.2016 20 października zapraszamy do dyskusji nt. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulg podatkowych i rozliczeń VAT w komercjalizacji i w programach NCBiR.

cały tekst

Biznes nie zna granic. Jak podbić świat?

30.09.2016 Decyzja o rozpoczęciu działalności za granicą to ważny moment w życiu firmy i – coraz częściej – także konieczność. Poradnik "Praktycy dla praktyków" - "Biznes nie zna granic".

cały tekst

Projekt nowelizacji KK i innych ustaw - konfiskata rozszerzona

25.09.2016 Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty ustaw zmieniających Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy. Zmiany te dotyczą dwóch istotnych kwestii. Alert podatkowy

cały tekst

Problematyka opodatkowania nieruchomości energetycznych

12.09.2016 W dniach 12-13 września odbędą się warsztaty poświęcone problematyce opodatkowania nieruchomości energetycznych, związanej z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

cały tekst

Trybunał podważa automatyzm korekt

31.08.2016 Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Prestiżowe wyróżnienie dla Praktyki Podatkowej DZP

21.06.2016 20 czerwca 2016 dziennik Rzeczpospolita ogłosił wyniki 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Nasza sprawa, wyrok NSA dot. opodatkowania profesjonalnych sportowców, została wyróżniona w kategorii "wyroki sądowe".

cały tekst

Kontrola podatkowa - jak przetrwać i nie polec?

09.06.2016 9 czerwca zapraszamy na śniadanie podatkowe poświęcone kontrolom podatkowym. Spotkaja się z Państwem Artur Nowak, Krzysztof Dyba, Jan Czerwiński i Paweł Suchocki.

cały tekst

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest gotowa

27.05.2016 Senat przyjął ostatecznie nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13.05.2016, wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

cały tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - kontrowersyjne 10% opłaty

17.05.2016 Na pytania Redakcji dotyczące 10% opłaty w ustawie o wychowaniu w trzeźwości odpowiada dr hab. prof. UW, Radca Prawny, Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – Marcin Matczak.

cały tekst

Polska firma IT kupiona przez amerykańskiego giganta

17.05.2016 Amerykański SeaChange International Inc., kupił DCC Labs, projektującą rozwiązania dla telewizji cyfrowej i internetowej. Doradzaliśmy DCC Labs oraz właścicielom spółki na wszystkich etapach transakcji.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Obiad w delegacji nie zawsze z PIT

16.04.2016 Wciąż brak jest jednolitej wykładni zasad w sprawie PIT od wyżywieniaw podróżach służbowych.

cały tekst

Zgłoszenie do odbioru jako data wykonania usługi budowlanej

15.04.2016 MF wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych.

cały tekst

70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań to ułomne przepisy i morze wątpliwości

08.01.2016 Od 1 stycznia 2016 r. niektóre ze świadczeń wypłacanych pracownikom i menedżerom powinny być obciążane 70-proc. stawką podatku. To efekt wejścia w życie ustawy z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

cały tekst

Czy podatki są istotnym elementem przy planowaniu sukcesji? (cz. 3)

04.01.2016 To ostatnia część naszego cyklu. Tym razem o planowaniu sukcesji za pomocą struktury holdingowej, funduszy inwestycyjnych lub fundacji.

cały tekst

Czy podatki sa istotnym elementem sukcesji? (cz. 2)

16.12.2015 Joanna Wierzejska: Nieco mniej dramatycznie niż nieplanowane dziedziczenie, może przebiegać planowana sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej.

cały tekst

DZP reprezentuje Bounty Brands przy pierwszej akwizycji w Polsce

24.11.2015 Pod koniec listopada południowoafrykańska spółka Bounty Brands, należąca do grupy Coast2Coast nabyła udziały Sonko sp. z o.o., wiodącego w Polsce producenta ryżu, kasz oraz wyrobów piekarniczych.

cały tekst

Czy podatki są istotnym elementem sukcesji (cz. 1)

04.11.2015 Polska należy do nielicznego grona państw, w których spadkobranie oraz przekazanie majątku w drodze darowizny członkom bliskiej rodziny są zwolnione z opodatkowania.

cały tekst

Strategiczny alians MEDCOM i Mitsubishi Electric

15.10.2015 Podpisano umowę strategicznego partnerstwa między MEDCOM a Mitsubishi Electric (MELCO) w ramach której, MELCO kupi mniejszościowy pakiet (49%) udziałów w MEDCOM.

cały tekst

Nasza kancelaria skutecznie broni bary mleczne przed fiskusem

20.08.2015 Zakończyliśmy z sukcesem spór o dotacje dla barów mlecznych "Społem" w Toruniu. Spór zakończony został na przedsądowym etapie postępowania, na podstawie decyzji MF.

cały tekst

Zarządzanie majątkiem widziane okiem prawnika cz. 2

30.06.2015 Zagadnienia podatkowe zarządzania majątkiem dotyczą różnych kwestii, w tym m.in. spraw związanych z porządkowaniem aktywów.

cały tekst

Opodatkowania przychodów sportowców

22.06.2015 Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi, który dotyczył opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, a w którym reprezentowaliśmy profesjonalnego sportowca.

cały tekst

Chambers Global 2015 wyróżnia DZP

12.03.2015 W opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Podatkowa grupa kapitałowa po raz pierwszy kompleksowo opisana

11.02.2015 Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez ekspertów Praktyki Podatkowej pt. "Podatkowa grupa kapitałowa". Autorami są eksperci naszej kancelarii.

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global 2014 dla DZP

13.03.2014 Informujemy, że w opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Sukces Praktyki Podatkowej DZP w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

11.03.2014 Praktyka Podatkowa kancelarii Domański Zakrzewski Palinka znalazła się po raz kolejny w gronie laureatów VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych.

cały tekst

Pierwsza w Polsce kompleksowa usługa zabezpieczenia majątku

04.11.2013 Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z sektora corporate private banking, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Noble Bank wprowadzili na rynek nową usługę - Wealth Guard. To pierwsza, tak wielowymiarowa usługa na polskim rynku.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

Multidyscyplinarny zespół ekspertów do obsługi indywidualnych przedsiębiorców

22.04.2013 Uruchomiliśmy mulitidyscyplinarny zespół ekspertów, prowadzący kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców prywatnych, ich rodzin, kontrolowanych przez nich spółek, firm rodzinnych, prywatnych organizacji oraz rodzinnych funduszy powierniczych.

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global dla DZP

14.03.2013 Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym dzisiaj rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Joanna Wierzejska ponownie wyróżniona w Rankingu DGP

13.03.2013 Joanna Wierzejska, Szef Praktyki Podatkowej, została wyróżniona jako jeden z trzech najlepszych doradców podatkowych w kategorii "Podatki dochodowe" w VII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Gazety Prawnej.

cały tekst

Fiskalny kierunek zmian w podatkach zagrożeniem dla rozwoju gospodarki

11.03.2013 13 marca o godz. 11.00 w siedzibie Business Center Club w Warszawie odbędzie się briefing prasowy z cyklu "BCC ostrzega: Fiskalny kierunek zmian w podatkach zagrożeniem dla rozwoju gospodarki".

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst

Dział Doradztwa Podatkowego nagrodzony przez ITR

14.10.2011 Dział Doradztwa Podatkowego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka został wyróżniony i rekomendowany przez prestiżowe wydawnictwo International Tax Review.

cały tekst

Wszystko o podatkach na nowym blogu DZP

21.01.2011 Kancelaria DZP uruchomiła nowy specjalistyczny blog - Tax Blog. Głównym celem jego autorów - doradców podatkowych i prawników - jest stworzenie platformy dla wymiany doświadczeń i informacji z zakresu prawa podatkowego oraz jego stosowania w praktyce.

cały tekst

Rozszerzenie praktyki podatkowej w kancelarii DZP

04.05.2010 Z dniem 4 maja do grona partnerów kancelarii dołączyli uznani eksperci podatkowi, którzy zdobywali doświadczenie w czołowych międzynarodowych firmach doradczych – Joanna Wierzejska i mec. Artur Nowak.

cały tekst

Mec. Bernard Łukomski nowym Partnerem kancelarii DZP

02.04.2009 Od kwietnia 2009 roku nowopowstałym zespołem ds. prawa podatkowego kieruje mec. Bernard Łukomski (Partner), doświadczony specjalista z dziedziny polskiego prawa podatkowego i handlowego.

cały tekst