Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Finanse publiczne i gospodarka komunalna

Doradzamy podmiotom związanym z sektorem finansów publicznych w kwestiach dotyczących realizacji zadań publicznych, w szczególności związanych z:

  • wyborem formy realizacji zadania, w tym zasadami powierzenia go przedsiębiorcom prywatnym lub podmiotom wewnętrznym zgodnie z doktryną "in-house" (zakład budżetowy, spółka komunalna),
  • analizą możliwości i zasadami realizacji zadania zgodnie z systemem dotyczącym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
  • tworzeniem i przekształcaniem jednostek organizacyjnych samorządu (m.in. likwidacja jednostek, przekształcenie zakładu budżetowego),
  • oceną transakcji, w tym przedsięwzięć realizowanych na zasadach PPP, z punktu widzenia kwalifikacji do długu publicznego (charakter gwarancyjny zobowiązań finansowych),
  • zagadnieniami związanymi z taryfami i odpłatnością za usługi użyteczności publicznej,
  • sprawami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

artykuły powiązane

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany

Publikacja | 09.08.2017 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub wojewoda, każdorazowo na wniosek inwestora.

cały tekst

FBSerwis przejmuje spółki z grupy Trans-Formers

DZP doradza | 21.06.2017 Doradzaliśmy FBSerwis przy zakupie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław oraz 100% udziałów Trans-Formers Karpatia. Wartość transakcji wynosi 155 mln PLN.

cały tekst

Aktualności SAS: Samorządy bardziej ugodowe?

Publikacja | 25.05.2017 7 kwietnia Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. "pakiet wierzycielski", ułatwiający dochodzenie wierzytelności. Ustawa, która czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadza modyfikacje.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

DZP doradza | 21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Mierzeja Wiślana: Łatanie dziur specustawami

Publikacja | 01.05.2017 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa dotycząca budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w skrócie specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

cały tekst

Podmioty publiczne bardziej ugodowe?

Publikacja | 13.04.2017 7 kwietnia br. Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. „pakiet wierzycielski”, ułatwiający przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca br.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

Aktualność | 11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje: 24 ekspertów w 15 specjalizacjach

Aktualność | 10.04.2017 Ukazała się rozszerzona część rankingu Ch&P. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Planowanie gospodarki odpadami sporym wyzwaniem dla prawników

Publikacja | 23.11.2016 Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym napotyka na szereg problemów i wymaga zaangażowania wszystkich bez wyjątku: od rządów państw członkowskich po lokalne przedsiębiorstwa – mówi Maciej Białek.

cały tekst

Spalarnie odpadów i circular economy - dofinansowanie

Publikacja | 22.11.2016 30 października MŚ przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

cały tekst

Decyzje środowiskowe: to nie będą martwe przepisy

Publikacja | 10.11.2016 Maksymalna kara, jaką będą mogły nałożyć organy kontrolne jest wysoka: nawet 1 mln zł. Z drugiej strony, widełki są bardzo szerokie, a przy tym istnieje spora doza uznaniowości.

cały tekst

Jak skarżyć niezaskarżalne - sądowe podważanie postanowień WPGO

Publikacja | 10.11.2016 W jaki sposób można zakwestionować zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Czy w ogóle można zaskarżyć taką uchwałę do sądu? Odpowiadają Daniel Chojnacki i Agnieszka Łoniewska.

cały tekst

NFOŚiGW szykuje wsparcie dla spalarni. A co z circular economy?

Publikacja | 07.11.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października.

cały tekst

Jak skarżyć wojewódzkie plany gospodarki odpadami

Publikacja | 04.10.2016 Pominięcie przetwarzania odpadów w planach instalacji, uniemożliwi prowadzącemu ją podmiotowi uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środ. lub pozwolenia na budowę.

cały tekst

DZP | EKG 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

Aktualność | 30.05.2016 Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była dla DZP bardzo satysfakcjonująca. Ponownie mieliśmy okazję współtworzyć wydarzenie istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

cały tekst

VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Konferencja | 18.05.2016 W dniach 18-20 maja odbędzie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, którego ponownie jesteśmy partnerem.

cały tekst

Kolejna transakcja FBSerwis przy wsparciu DZP

DZP doradza | 01.02.2016 Doradzaliśmy FBSerwis oraz Budimex przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowiska odpadów.

cały tekst

Inteligentne zarządzanie usługami

Publikacja | 16.08.2015 Nowoczesne miasta w świadczeniu usług powinny korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych w taki sposób, aby czerpać z potencjału mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst

Aktualizacja planów gospodarowania wodami i jej wpływ na sytuację inwestorów

Publikacja | 04.05.2015 Jeszcze do 22 czerwca 2015 r. można składać uwagi do projektów aktualizowanych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (dalej: „aPGW”). Ostateczny kształt przyjętych postanowień będzie wpływał nie tylko na poziom ochrony środowiska wodnego, ale także na sytuację prawną wielu inwestorów.

cały tekst

Wojnę o rynek śmieci wygrają nieliczni

Publikacja | 10.02.2015 Prowadzenie przerobu śmieci to perspektywiczny biznes. Trudno się więc dziwić, że zainteresowanych podziałem tortu jest wielu, zwłaszcza że przewidziano nań poważne unijne wsparcie.

cały tekst

Spalarnie śmieci będą zyskiwać na znaczeniu?

Publikacja | 06.02.2015 Od 6 lutego 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach. Wprowadza ona zmiany bardzo istotne i kontrowersyjne dla rynku przetwarzania odpadów komunalnych, związane m.in. ze spalarniami oraz innymi instalacjami przetwarzania odpadów

cały tekst

Korekta finansowa możliwa nawet po zakończeniu projektu

Publikacja | 13.05.2014 Sposób, w jaki beneficjent funduszy UE dokonał wyboru wykonawców, może być przedmiotem kontroli nie tylko w trakcie realizacji inwestycji, lecz także po jej zamknięciu. Niekiedy trzeba zwrócić całość dotacji.

cały tekst

Zaokrąglać, czy nie zaokrąglać? Oto jest pytanie

Publikacja | 22.07.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami budzi kontrowersje. W związku z rozpoczęciem uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości pojawiły się wątpliwości co do konieczności zaokrąglania opłaty do pełnego złotego.

cały tekst

V Europejski Kongres Gospodarczy

Konferencja | 13.05.2013 W dniach 13-15 maja w Katowicach będzie miał miejsce V Europejski Kongres Gospodarczy. Nasza kancelaria po raz pierwszy jest Partnerem tego wydarzenia. 

cały tekst

Lepiej nie liczyć na wygaśnięcie

Publikacja | 11.04.2013 Umowy odbiorców odpadów podpisane z mieszkańcami pozostaną ważne

cały tekst

Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne

Publikacja | 23.08.2012 Gospodarka komunalna stanowi podstawową sferę działania i główną misję samorządu terytorialnego

cały tekst

Negocjacje z gminami w imieniu Energa Oświetlenie

DZP doradza | 30.09.2011 Kancelaria przeprowadziła audyt prawnych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, właścicielem infrastruktury oświetleniowej, a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia dróg, ulic i innych terenów otwartych w kontekście relacji z gminami uczestniczącymi w tzw. Porozumieniu Ciechocińskim.

cały tekst

Doradztwo dla UKE przy budowie sieci szerokopasmowych

DZP doradza | 31.07.2011 Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w zakresie rozwoju rynku usług szerokopasmowych oraz realizacji inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych.  

cały tekst

Minister spuszcza na gospodarkę śnieżną kulę

Publikacja | 26.04.2011 Działania ministra finansów zmierzające do ograniczenia możliwości zadłużania się przez samorządy wyhamują inwestycje, uderzą w sektor przedsiębiorstw i rynek pracy - mówi prof. Michał Kulesza

cały tekst

Zatapianie zielonej wyspy

Publikacja | 18.04.2011 Rząd próbuje przerzucić na samorządy odpowiedzialność za wzrost zadłużenia sektora rządowego i konsekwencje stąd wynikające

cały tekst

Opłacanie składek na ubezpieczenie grupowe nie jest wydatkiem publicznym

Publikacja | 03.11.2010 Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracodawcę samorządowego na rzecz urzędników nie narusza ustawy o finansach publicznych.

cały tekst