W drugim roku realizacji projektu, osiągnięciu jego celu głównego służyć będzie opracowanie Zbioru rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień KPON. Rekomendacje zawarte w tym zbiorze będą obejmować propozycje konkretnych zmian o charakterze polityczno-programowym oraz prawnym. Przygotowanie tych rekomendacji również odbędzie się przy bezpośrednim zaangażowaniu i udziale 10 środowisk osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązkiem zawartym w pkt. 3 art. 4 KPON.

Informacje o pracach nad projektem, które będą prowadzone w 2017 r. będziemy na bieżąco aktualizować na naszej stronie.