Właśnie ukazała się publikacja "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz". Autorami publikacji są eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung, Michał Bagłaj, Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski oraz Jakub Krysa. Autorzy to doświadczeni prawnicy, od wielu lat doradzający m.in. w zakresie prawa zamówień publicznych.

Nasza publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie unijnym prawem zamówień publicznych. Przygotowany przez nas Komentarz w kompleksowy sposób przybliża prawidłową wykładnię przepisów unijnych, co umożliwi ich właściwą interpretację i może przyczynić się do poprawnej implementacji Dyrektywy do prawa polskiego. Warto przypomnieć, że prawidłowe wdrożenie przepisów Dyrektywy 2014/24/UE do polskiego systemu prawnego ma kluczowe znaczenie dla wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.

Zakres przewidywanych zmian jest tak szeroki, że może wymagać gruntownych przemian obowiązujących ustaw - rozważa się m.in. uchwalenie całkowicie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zachęcamy Państwa gorąco do lektury Komentarza. Jesteśmy przekonani, że będzie on pomocnym, praktycznym narzędziem w codziennej pracy osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Publikacja jest dostępna w księgarni internetowej C.H.Beck: http://www.ksiegarnia.beck.pl/