Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

System zgłaszania przypadków korupcji i nadużyć

Narzędzie dla podmiotów publicznych i prywatnych, które planują wdrożyć w swojej organizacji system zgłaszania przypadków oraz podejrzeń korupcji i nadużyć.

Dlaczego warto wybrać system kancelarii DZP? | 5 zalet naszego narzędzia:

 • Niezależny - obsługiwany przez zewnętrzny podmiot - do rozwiązania nie ma dostępu żaden z pracowników firmy
 • Poufny - wysokie standardy bezpieczeństwa teleinformatycznego stworzone przez pracowników naukowych oraz procedury i obsługa przygotowane przez prawników renomowanej kancelarii prawniczej
 • Anonimowy - pełne ukrycie danych zgłaszającego - nawet administrator systemu po stronie kancelarii nie ma możliwości zidentyfikowania zgłaszającego
 • Kompleksowy - wraz z wdrożeniem i uruchomieniem programu informatycznego, przygotowywane są procedury zgłaszania i postępowania oraz przeprowadzane odpowiednie szkolenia dla pracowników 
 • Obsługa prawna - analiza zgłoszeń pod względem ryzyk prawnych dla pracowników oraz organizacji wraz z określeniem skali nadużyć oraz zakresu odpowiedzialności

DZP oferuje kompleksową usługę elektronicznego systemu zgłoszeń polegającą na:

 • utrzymywaniu aplikacji i bazy danych na serwerze DZP
 • udostępnieniu usługi zgłaszania przez pracowników nadużyć drogą elektroniczną przez Internet
 • udostępnieniu w pełni bezpiecznego - przed ingerencją z zewnątrz, łącza (w razie konieczności może to być łącze VPN) 
 • udostępnieniu systemu zapewniającego poufność i anonimowość (dane zgłaszającego nie są znane także informatykom oraz przyjmującym zgłoszenia w DZP)
 • umożliwieniu klientowi otrzymywania pełnej informacji (raportów) o liczbie, kategorii i rodzaju zgłoszeń w określonych i uzgodnionych z klientem okresach czasu
 • umożliwieniu ew. wglądu do sposobu świadczonych usług (system nie daje możliwości usunięcia zgłoszonych informacji)

DZP oferuje pełną usługę wdrożenia anonimowego systemu zgłoszeń polegającą na:

 • przygotowaniu procedur zgłaszania przez pracowników nadużyć i korupcji
 • przygotowaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, jeśli takie będą wymagane
 • przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie procedur anonimowego i poufnego zgłaszania
 • opracowaniu sposobu postępowania kancelarii (w tym ewentualnej opieki prawnej) w zakresie wyjaśnienia zgłoszonego przypadku nadużyć i korupcji

DZP oferuje usługę prowadzenia obsługi prawnej związanej ze zgłoszeniem polegającą na:

 • wstępnej ocenie zgłoszonej informacji pod względem prawnym i ewentualnych ryzyk dla pracownika, kadry zarządzającej lub firmy/organizacji
 • przeprowadzeniu kompleksowych czynności wyjaśniających oraz audytu (z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych oraz usług forensic) w celu weryfikacji, zebrania dodatkowych informacji potwierdzających zgłoszoną przez sygnalistę informację
 • zapewnieniu pomocy prawnej zgłaszającemu informację, jeśli jest taka potrzeba lub konieczność
 • przygotowaniu pełnej oceny ryzyk oraz rekomendacji i zaleceń dot. sposobu postępowania osób odpowiedzialnych za nadzór

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP