Czy Prawo zamówień publicznych może funkcjonować sprawniej?

Zmieniamy zamówienia publiczne.

Partnerzy projektu

Kancelaria DZP powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest jedną z największych, niezależnych polskich kancelarii prawniczych. Ma swoją siedzibę w Warszawie Poznaniu i Wrocławiu. Doradza klientom łącząc liczne specjalizacje prawnicze z różnymi obszarami ich działalności.

Atutem DZP jest zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów. Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami, firmami doradczymi, partnerami biznesowymi i stowarzyszeniami pozwala na doradztwo na rynku międzynarodowym.

Od 14 lat zdobywamy liczne rekomendacje i utrzymujemy wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach - Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000 i WTR 1000.

Biuro w Warszawie:
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00
F: +48 22 557 76 01
E: dzp@dzp.pl
www.dzp.pl

Zamówienia publiczne w kancelarii DZP - strona specjalizacji.

Lewiatan Logo

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia branżowe i regionalne związki pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3900 firm, zatrudniających ponad 900000 pracowników. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

Konfederacja Lewiatan zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu.

Biuro w Warszawie:
Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 
T: +48 22 55 99 900 
F: +48 22 55 99 910 
D: +48 22 55 99 890 (Infolinia dla członków)
E: recepcja@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan - strona projektu "Zmieniamy zamówienia publiczne" 

artykuły powiązane

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

Publikacja | 08.04.2019

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych.

cały tekst

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

Publikacja | 02.04.2019

Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019

W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

Konferencja | 14.03.2019

Jak wygrać przetarg publiczny i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa? Na te pytanie odpowiemy podczas pierwszego z cyklu warsztatów organizowanych 14 marca.

cały tekst

Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu? Relacja z debaty

Aktualność | 21.02.2019

Dr Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki reprezentował DZP w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

cały tekst

Prawo zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej

Konferencja | 20.02.2019

Mając na względzie istotne znaczenie projektowanej ustawy dla zamówień publicznych w branży farmaceutycznej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego w siedzibie kancelarii.

cały tekst

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

Konferencja | 19.02.2019

Ze względu na duże zainteresowanie, 19 lutego zapraszamy na drugie spotkanie, na którym omówimy planowane przepisy.

cały tekst

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę

Publikacja | 12.02.2019

Należałoby doprecyzować przepisy i jednoznacznie wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka również co do zgodności ewentualnych zmian w umowach z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Jak zmienią się zamówienia publiczne? Nowa ustawa PZP

Konferencja | 12.02.2019

12 lutego zapraszamy na spotkanie, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków planowanych przepisów.

cały tekst

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Alert | 30.01.2019

24 stycznia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Które z proponowanych zmian są najistotniejsze dla wykonawców? Szczegóły w alercie DZP.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w już zawartej umowie?

Konferencja | 20.06.2018

20 czerwca zapraszamy na seminarium, w trakcie którego nasi specjaliści omówią zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w już zawartej umowie.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018

1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Raport Stowarzyszenia doceniony przez Komisję Europejską

Aktualność | 22.02.2018

Stowarzyszenie Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.

cały tekst

Wojciech Hartung członkiem zespołu ds. zamówień publicznych

Aktualność | 01.02.2018

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Hartung z ramienia Konfederacji Lewiatan będzie uczestniczył w pracach zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018

Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Środki ochrony prawnej w krajach UE

Publikacja | 29.01.2018

Skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania.

cały tekst

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018

Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

KIO wytycza granice dla zamówień in-house

DZP doradza | 03.01.2018

Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung reprezentowali FBSerwis Karpatia przed KIO w sporze dot. postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.

cały tekst

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

Aktualność | 13.12.2017

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety nt. kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Publikacja | 02.11.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017

26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017

Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017

W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017

Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017

Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Dlaczego polscy przedsiębiorcy tak niechętnie biorą w nich udział?

Publikacja | 21.07.2017

Blisko 40% polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty - wynika z najnowszych danych UZP. A na braku konkurencji tracą nie tylko przedsiębiorcy, ale także gospodarka.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017

Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017

Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Co wolno z wolnej ręki

Publikacja | 08.05.2017

Wykorzystując kontrolowaną przez siebie firmę, samorząd nie powinien nadużywać dominującej pozycji na rynku usług komunalnych. Komentuje Wojciech Hartung.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017

Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017

21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017

W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017

6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017

Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

Aktualność | 08.02.2017

3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Publikacja | 08.02.2017

7 lutego Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Reorganizacja spółki pozwala na udzielenie zamówień in-house

Publikacja | 08.02.2017

Urząd Miasta Tarnowa ma prawo przekazać z wolnej ręki zamówienie na wywóz odpadów własnej spółce komunalnej. To pierwszy wyrok dot. obowiązującej od początku roku procedury in-house.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

Konferencja | 25.01.2017

25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

Publikacja | 24.01.2017

Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Etat w końcu ważniejszy niż cena

Publikacja | 27.12.2016

Od nowego roku zamówienia będą bardziej humanitarne, ale ich ceny wzrosną nawet o 30 proc. Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

Publikacja | 20.12.2016

Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016

14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

Publikacja | 08.11.2016

Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

Konferencja | 28.10.2016

28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

Publikacja | 25.10.2016

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

Publikacja | 24.10.2016

Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

Publikacja | 20.09.2016

Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Publikacja | 22.08.2016

Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

Publikacja | 02.08.2016

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

Publikacja | 15.07.2016

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

Publikacja | 15.07.2016

Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

Publikacja | 15.07.2016

Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

Konferencja | 12.07.2016

12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 31.05.2016

Opracowanie przygotowane przez PROFITIA i kancelarię DZP z okazji konferencji "Najlepsze praktyki zakupowe w świetle nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych".

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

Konferencja | 31.05.2016

31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

Publikacja | 20.05.2016

Istotą modelu BVP jest wybranie wykonawcy, który najlepiej rozumie potrzeby zamawiającego, dzięki swojej eksperckiej wiedzy będzie potrafił wykluczyć lub minimalizować ryzyka.

cały tekst

Zamówienia in-house: za i przeciw - relacja z debaty

Publikacja | 20.04.2016

Możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym czy celowym bez przetargów musi poprzedzić rzetelna analiza - relacja z debarty zorganizowanej przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

Konferencja | 14.04.2016

W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 24.03.2016

Zmiany w prawie zamówień publicznych komentuje Wojciech Hartung w audycji "Raport Gospodarczy" Radia TOK FM, której gospodarzem jest Aleksandra Dziadykiewicz.

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

Publikacja | 15.03.2016

Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

Konferencja | 14.03.2016

14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

Aktualność | 16.02.2016

15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Przetargi: będzie krótka nowelizacja

Publikacja | 31.12.2015

Nie będzie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rząd zdecydował się na nowelizację, która ma jedynie implementować to, co konieczne z prawa unijnego. 

cały tekst

Przetargi: co trzeba zmienić od kwietnia

Publikacja | 21.12.2015

Ciągle ważą się losy prawa zamówień publicznych. Aby implementować unijne dyrektywy, wystarczy przyjąć małą nowelę – zwracają uwagę eksperci. Proponują dłuższą debatę nad nową ustawą.

cały tekst

Zamówienia publiczne: najpierw implemendacja, potem prace nad ustawą

Aktualność | 11.12.2015

11 grudnia odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

Publikacja | 01.12.2015

Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Unijne dyrektywy można już stosować choć nie są wdrożone

Publikacja | 01.12.2015

Zdaniem ekspertów, choć nie wdrożyliśmy jeszcze unijnych norm dotyczących zamówień publicznych, niektóre z nich można już stosować. Mamy czas do kwietnia.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

Publikacja | 26.11.2015

Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Samorządy mają kłopoty z wadium i protokołami

Publikacja | 23.11.2015

W 2014 r. regionalne izby obrachunkowe wykryły 1517 błędów dotyczących zamówień publicznych. To mniej niż w latach poprzednich. Samorządy mają największe problemy z wadium.

cały tekst

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy?

Publikacja | 23.11.2015

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy? wyjaśnia Wojciech Hartung w audycji Aleksandry Dziadykiewicz Raport Gospodarczy w Radiu TOK FM.

cały tekst

MSP chcą prostszych zamówień publicznych

Publikacja | 20.11.2015

Podstawową przeszkodą zniechęcającą sektor MSP do większego zaangażowania się w kontrakty publiczne jest nadmierna biurokratyzacja i wysoce sformalizowane procedury.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

UZP rekomenduje wzorcowe dokumenty współtworzone przez ekspertów DZP

DZP doradza | 30.12.2014

Urząd Zamówień Publicznych opublikował i zarekomendował na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych, nad przygotowaniem których pracowali prawnicy DZP.

cały tekst

Co nowelizacja zmienia w przetargach

Publikacja | 01.10.2014

Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

cały tekst