Jak wzmocnić prawa niepełnosprawnych?

Wspólna sprawa.

Raport syntetyczny

Raport syntetyczny "Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczące przezwyciężania tych barier":

Raport syntetyczny został opracowany przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych m.in. na podstawie analiz prawnych przygotowanych przez DZP na wcześniejszych etapach projektu.   

Bądź na bieżąco z DZP