Czy Prawo zamówień publicznych może funkcjonować sprawniej?

Zmieniamy zamówienia publiczne.

Zmieniamy zamówienia publiczne

Wspólny projekt Konfederacji Lewiatan i kancelarii DZP

Regulacje określające zamówienia publiczne w Polsce - stan obecny

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych – wart już ponad 230 mld PLN - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP).

Nieustannie nowelizowana PZP jest przedmiotem dosyć powszechnej krytyki, także ze strony przedsiębiorców, jak również dyskusji i debat prowadzonych przez różne grupy zawodowe na temat preferowanych kierunków zmian w tej ustawie. Nie przekłada się to jednak na prawdziwą, gruntowną reformę systemu zamówień publicznych, a zamówienia to przecież nie tylko PZP.

Jednocześnie do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: klasycznej, sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) i koncesyjnej.

Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment, ponieważ sposób i jakość implementacji ukształtują zasady funkcjonowania rynku na wiele lat. A to w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie działać przedsiębiorcom.

Problem

Przedstawiony projekt zupełnie nowej ustawy PZP jest wysoce niezadawalający, a czasu na implementację dyrektyw pozostało bardzo niewiele.

Co z tym zrobimy?

Wobec powyższego, Konfederacja Lewiatan oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspólnie zainicjowały projekt "Zmieniamy zamówienia publiczne". Celem projektu jest wywołanie szeroko zakrojonej merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników” ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.

Jak chcemy to osiągnąć?

Poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny. W związku z aktualnymi uwarunkowaniami będziemy promować ideę tzw. "małej nowelizacji" czyli odstąpienia na obecnym etapie od prac nad zupełnie nową ustawą PZP na rzecz nowelizacji ustawy obowiązującej w zakresie niezbędnym dla dochowania wymogu implementacji unijnych dyrektyw. W kolejnym etapie proponujemy natomiast debatę na temat gruntownej reformy systemu zamówień publicznych, jednak bez presji czasu i w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom rynku realne dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych.

O naszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować, m.in. poprzez stronę internetową, którą właśnie inaugurujemy. Apelujemy jednak o aktywne zaangażowanie się w projekt. Wierzymy bowiem, że głos przedsiębiorców musi być w tej sprawie słyszalny, a nasze wspólne, pozytywne zaangażowanie w proces legislacyjny może mieć realne przełożenie na współkształtowanie kluczowych dla gospodarki przepisów.

artykuły powiązane

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?

Publikacja | 08.04.2019

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych.

cały tekst

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

Publikacja | 02.04.2019

Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019

W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

Konferencja | 14.03.2019

Jak wygrać przetarg publiczny i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa? Na te pytanie odpowiemy podczas pierwszego z cyklu warsztatów organizowanych 14 marca.

cały tekst

Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu? Relacja z debaty

Aktualność | 21.02.2019

Dr Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki reprezentował DZP w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

cały tekst

Prawo zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej

Konferencja | 20.02.2019

Mając na względzie istotne znaczenie projektowanej ustawy dla zamówień publicznych w branży farmaceutycznej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego w siedzibie kancelarii.

cały tekst

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

Konferencja | 19.02.2019

Ze względu na duże zainteresowanie, 19 lutego zapraszamy na drugie spotkanie, na którym omówimy planowane przepisy.

cały tekst

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę

Publikacja | 12.02.2019

Należałoby doprecyzować przepisy i jednoznacznie wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza orzeka również co do zgodności ewentualnych zmian w umowach z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Jak zmienią się zamówienia publiczne? Nowa ustawa PZP

Konferencja | 12.02.2019

12 lutego zapraszamy na spotkanie, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków planowanych przepisów.

cały tekst

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Alert | 30.01.2019

24 stycznia został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Które z proponowanych zmian są najistotniejsze dla wykonawców? Szczegóły w alercie DZP.

cały tekst

Czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia w już zawartej umowie?

Konferencja | 20.06.2018

20 czerwca zapraszamy na seminarium, w trakcie którego nasi specjaliści omówią zagadnienia związane z możliwością zmiany wynagrodzenia w już zawartej umowie.

cały tekst

Zamówienia in-house w praktyce po roku stosowania przepisów

Konferencja | 01.03.2018

1 marca zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o perspektywie przedsiębiorcy po roku stosowania nowych przepisów o zamówieniach in-house.

cały tekst

Raport Stowarzyszenia doceniony przez Komisję Europejską

Aktualność | 22.02.2018

Stowarzyszenie Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.

cały tekst

Wojciech Hartung członkiem zespołu ds. zamówień publicznych

Aktualność | 01.02.2018

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Hartung z ramienia Konfederacji Lewiatan będzie uczestniczył w pracach zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

cały tekst

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

Aktualność | 31.01.2018

Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

cały tekst

Środki ochrony prawnej w krajach UE

Publikacja | 29.01.2018

Skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania.

cały tekst

Ocena zmiany przepisów w sprawie śmieci

Publikacja | 18.01.2018

Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w kancelarii DZP opowiada o zamówieniach in-house. Czy gminy mogą zlecać i zlecają swoim spółkom odbieranie odpadów bez przetargów?

cały tekst

KIO wytycza granice dla zamówień in-house

DZP doradza | 03.01.2018

Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung reprezentowali FBSerwis Karpatia przed KIO w sporze dot. postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.

cały tekst

Ankieta nt. odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO

Aktualność | 13.12.2017

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zachęca do zapoznania się i wypełnienia ankiety nt. kosztów związanych z wnoszeniem odwołań do KIO oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Publikacja | 02.11.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE"

Publikacja | 26.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej, przygotowanym przez ekspertów Stowarzyszenia PZP.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

Konferencja | 26.10.2017

26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Aktualność | 11.10.2017

Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Konferencja | 28.09.2017

W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017

Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

Publikacja | 30.08.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

Publikacja | 24.08.2017

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017

Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Publikacja | 28.07.2017

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Dlaczego polscy przedsiębiorcy tak niechętnie biorą w nich udział?

Publikacja | 21.07.2017

Blisko 40% polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty - wynika z najnowszych danych UZP. A na braku konkurencji tracą nie tylko przedsiębiorcy, ale także gospodarka.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

Publikacja | 27.06.2017

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

Publikacja | 16.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

Publikacja | 29.05.2017

Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

Publikacja | 19.05.2017

Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Publikacja | 15.05.2017

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Co wolno z wolnej ręki

Publikacja | 08.05.2017

Wykorzystując kontrolowaną przez siebie firmę, samorząd nie powinien nadużywać dominującej pozycji na rynku usług komunalnych. Komentuje Wojciech Hartung.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

Publikacja | 27.03.2017

Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

Konferencja | 21.03.2017

21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017

W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

Aktualność | 06.03.2017

6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

Konferencja | 28.02.2017

28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017

Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

Aktualność | 08.02.2017

3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Publikacja | 08.02.2017

7 lutego Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Reorganizacja spółki pozwala na udzielenie zamówień in-house

Publikacja | 08.02.2017

Urząd Miasta Tarnowa ma prawo przekazać z wolnej ręki zamówienie na wywóz odpadów własnej spółce komunalnej. To pierwszy wyrok dot. obowiązującej od początku roku procedury in-house.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

Konferencja | 25.01.2017

25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

Publikacja | 24.01.2017

Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Etat w końcu ważniejszy niż cena

Publikacja | 27.12.2016

Od nowego roku zamówienia będą bardziej humanitarne, ale ich ceny wzrosną nawet o 30 proc. Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

Publikacja | 20.12.2016

Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016

14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

Publikacja | 08.11.2016

Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

Konferencja | 28.10.2016

28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

Publikacja | 25.10.2016

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

Publikacja | 24.10.2016

Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

Publikacja | 18.10.2016

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

Publikacja | 20.09.2016

Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Publikacja | 22.08.2016

Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

Publikacja | 02.08.2016

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

Publikacja | 15.07.2016

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

Publikacja | 15.07.2016

Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

Publikacja | 15.07.2016

Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

Konferencja | 12.07.2016

12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 31.05.2016

Opracowanie przygotowane przez PROFITIA i kancelarię DZP z okazji konferencji "Najlepsze praktyki zakupowe w świetle nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych".

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

Konferencja | 31.05.2016

31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

Publikacja | 20.05.2016

Istotą modelu BVP jest wybranie wykonawcy, który najlepiej rozumie potrzeby zamawiającego, dzięki swojej eksperckiej wiedzy będzie potrafił wykluczyć lub minimalizować ryzyka.

cały tekst

Zamówienia in-house: za i przeciw - relacja z debaty

Publikacja | 20.04.2016

Możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym czy celowym bez przetargów musi poprzedzić rzetelna analiza - relacja z debarty zorganizowanej przez Rzeczpospolitą.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

Konferencja | 14.04.2016

W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Publikacja | 24.03.2016

Zmiany w prawie zamówień publicznych komentuje Wojciech Hartung w audycji "Raport Gospodarczy" Radia TOK FM, której gospodarzem jest Aleksandra Dziadykiewicz.

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

Publikacja | 15.03.2016

Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

Konferencja | 14.03.2016

14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

Aktualność | 16.02.2016

15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Przetargi: będzie krótka nowelizacja

Publikacja | 31.12.2015

Nie będzie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rząd zdecydował się na nowelizację, która ma jedynie implementować to, co konieczne z prawa unijnego. 

cały tekst

Przetargi: co trzeba zmienić od kwietnia

Publikacja | 21.12.2015

Ciągle ważą się losy prawa zamówień publicznych. Aby implementować unijne dyrektywy, wystarczy przyjąć małą nowelę – zwracają uwagę eksperci. Proponują dłuższą debatę nad nową ustawą.

cały tekst

Zamówienia publiczne: najpierw implemendacja, potem prace nad ustawą

Aktualność | 11.12.2015

11 grudnia odbyła się konferencja prasowa Lewiatana i DZP poświęcona m.in. kwestii implementacji dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego.

cały tekst

Już dziś można zmieniać umowy zgodnie z dyrektywami

Publikacja | 01.12.2015

Chociaż dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie zostały jeszcze implementowane do polskiego porządku prawnego, w pewnym zakresie można je stosować.

cały tekst

Unijne dyrektywy można już stosować choć nie są wdrożone

Publikacja | 01.12.2015

Zdaniem ekspertów, choć nie wdrożyliśmy jeszcze unijnych norm dotyczących zamówień publicznych, niektóre z nich można już stosować. Mamy czas do kwietnia.

cały tekst

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

Publikacja | 26.11.2015

Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne – pisze ekspert.

cały tekst

Samorządy mają kłopoty z wadium i protokołami

Publikacja | 23.11.2015

W 2014 r. regionalne izby obrachunkowe wykryły 1517 błędów dotyczących zamówień publicznych. To mniej niż w latach poprzednich. Samorządy mają największe problemy z wadium.

cały tekst

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy?

Publikacja | 23.11.2015

Co w zamówieniach publicznych zmienią unijne dyrektywy? wyjaśnia Wojciech Hartung w audycji Aleksandry Dziadykiewicz Raport Gospodarczy w Radiu TOK FM.

cały tekst

MSP chcą prostszych zamówień publicznych

Publikacja | 20.11.2015

Podstawową przeszkodą zniechęcającą sektor MSP do większego zaangażowania się w kontrakty publiczne jest nadmierna biurokratyzacja i wysoce sformalizowane procedury.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

UZP rekomenduje wzorcowe dokumenty współtworzone przez ekspertów DZP

DZP doradza | 30.12.2014

Urząd Zamówień Publicznych opublikował i zarekomendował na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych, nad przygotowaniem których pracowali prawnicy DZP.

cały tekst

Co nowelizacja zmienia w przetargach

Publikacja | 01.10.2014

Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

cały tekst