Czy Prawo zamówień publicznych może funkcjonować sprawniej?

Zmieniamy zamówienia publiczne.

Zmieniamy zamówienia publiczne

Wspólny projekt Konfederacji Lewiatan i kancelarii DZP

Regulacje określające zamówienia publiczne w Polsce - stan obecny

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych – wart już ponad 230 mld PLN - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP).

Nieustannie nowelizowana PZP jest przedmiotem dosyć powszechnej krytyki, także ze strony przedsiębiorców, jak również dyskusji i debat prowadzonych przez różne grupy zawodowe na temat preferowanych kierunków zmian w tej ustawie. Nie przekłada się to jednak na prawdziwą, gruntowną reformę systemu zamówień publicznych, a zamówienia to przecież nie tylko PZP.

Jednocześnie do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: klasycznej, sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) i koncesyjnej.

Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment, ponieważ sposób i jakość implementacji ukształtują zasady funkcjonowania rynku na wiele lat. A to w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie działać przedsiębiorcom.

Problem

Przedstawiony projekt zupełnie nowej ustawy PZP jest wysoce niezadawalający, a czasu na implementację dyrektyw pozostało bardzo niewiele.

Co z tym zrobimy?

Wobec powyższego, Konfederacja Lewiatan oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspólnie zainicjowały projekt "Zmieniamy zamówienia publiczne". Celem projektu jest wywołanie szeroko zakrojonej merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników” ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.

Jak chcemy to osiągnąć?

Poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny. W związku z aktualnymi uwarunkowaniami będziemy promować ideę tzw. "małej nowelizacji" czyli odstąpienia na obecnym etapie od prac nad zupełnie nową ustawą PZP na rzecz nowelizacji ustawy obowiązującej w zakresie niezbędnym dla dochowania wymogu implementacji unijnych dyrektyw. W kolejnym etapie proponujemy natomiast debatę na temat gruntownej reformy systemu zamówień publicznych, jednak bez presji czasu i w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom rynku realne dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych.

O naszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować, m.in. poprzez stronę internetową, którą właśnie inaugurujemy. Apelujemy jednak o aktywne zaangażowanie się w projekt. Wierzymy bowiem, że głos przedsiębiorców musi być w tej sprawie słyszalny, a nasze wspólne, pozytywne zaangażowanie w proces legislacyjny może mieć realne przełożenie na współkształtowanie kluczowych dla gospodarki przepisów.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP