Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kamery w szpitalach: większe bezpieczeństwo, mniej intymności pacjenta

31.07.2021

Autorzy:
Paweł Kaźmierczyk

Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych. Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów. Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników. Inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że placówki będą stosować RODO.

Obecnie szpitale, które wdrożyły monitoring na salach operacyjnych, by zadbać o bezpieczeństwo, przegrywają w sądach z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ten zarzuca im naruszenie godności pacjentów, zwłaszcza gdy ci nie wyrazili świadomej zgody na nagrywanie. Po zmianie przepisów założenie kamer będzie prostsze, a przez to - zdaniem części prawników - bardzo niebezpieczne. A już teraz zdarzało się, że kamery nagrywały pacjentów na wizycie w przychodni rodzinnej.

Zgodnie z obowiązującym art. 23a ustawy o działalności leczniczej szpital może wdrożyć monitoring w pomieszczaniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz miejscach pobytu pacjentów, w szczególności pokojach łóżkowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przebieralniach, szatniach, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych. - Takich przepisów jest jednak stosunkowo niewiele – mówi Paweł Kaźmierczyk z kancelarii DZP, współautor projektu kodeksu branżowego dla szpitali. - Przykładowo, w sali nadzoru poznieczuleniowego można obserwować pacjenta przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, która włącza się w momencie ruchu pacjenta lub uruchomienia połączonego z nią oprogramowania co wynika z rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – wyjaśnia.

W ocenie Pawła Kaźmierczyka z Praktyki Life Science  za sprawą nowelizacji szpitale zyskają większą swobodę. 
- Obecne rozwiązanie, z jednej strony zapewnia, że monitoring nie będzie nadużywany w miejscach, które wymagają intymności ze względu na prawa pacjenta, ale z drugiej - problem może powstawać, kiedy dla dobra pacjenta zachodzi potrzeba zapewnienia monitorowania pomieszczeń, których przepisy nie przewidują – ocenia Paweł Kaźmierczyk.

Z pozostałą częścią artykułu zapoznają się Państwo na portalu prawo.pl.

 

Bądź na bieżąco z DZP