Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Postępowanie podatkowe: Fiskus nie może chodzić na skróty

10.08.2021

Bez pełnych dowodów, m.in. oględzin, nie można uchylić NIP spółki, zarzucając, że podała fikcyjne dane adresowe.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., której fiskus pod koniec 2020 r. uchylił nadany numer identyfikacji podatkowej, tzw. NIP. Powodem miało być posługiwanie się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie urzędników o fikcyjności/fałszywości danych adresowych siedziby pod wskazanym adresem świadczy liczba zarejestrowanych firm. Nie wystarczy tytuł prawny do korzystania z lokalu znajdującego się w budynku bez wskazania nawet jego numeru. Podejrzenie wzbudził też bardzo niski czynsz w wysokości 5 zł plus VAT. Fiskus podkreślał, że umowa nie precyzuje ani zasad bieżącego korzystania z lokalu ani jego powierzchni zarezerwowanej tylko dla spółki. Tym bardziej że ma z niej korzystać bardzo dużo współużytkowników.

Spółka nie zgadzała się z taką oceną. Nie kwestionowała, że w lokalu siedziby zostało zarejestrowanych ponad 160 podmiotów, ale podkreślała, że wszystkie są powiązane i każdy działa pod jedną firmą.

Sprawa trafiła do sądu. WSA nie przesądził sporu o zasadność uchylenia NIP, ale zauważając, że materiałem dowodowym była jedynie adnotacja urzędników sporządzona w trybie czynności sprawdzających, podkreslił, że w sprawie powinno się zastosować pełny reżim postępowania dowodowego. Tym samym urzędnicy pospieszyli się z decyzją.

Artur Nowak - Partner Współzarządzający Praktyką Podatkową - pozytywnie ocenia wyrok WSA. Podkreśla, że dobrze się dzieje, że organy poczuwają się do weryfikacji siedziby i adresu podatników VAT na etapie rejestracji nowych czy weryfikacji porejestracyjnej. Ta świadomość istnieje jednak dopiero od kilku lat, a wcześniejsza niefrasobliwość urzędów skarbowych mogła się przyczyniać do legitymizacji działalności podmiotów nierzetelnych. Zaniechania urzędów skarbowych w tym obszarze powinny być uwzględniane w toku postępowań karuzelowych jako element „zdejmujący winę" z uczciwych firm, które nieświadomie uczestniczyły w transakcji z nierzetelnymi podatnikami.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w dzienniku Rzeczpospolita

Bądź na bieżąco z DZP