Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych również w ramach prawa polskiego. Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi system funduszy strukturalnych, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego. Współpracujemy również z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie postępowań notyfikacyjnych) oraz ze specjalizującymi się w tym obszarze kancelariami w Brukseli.

W zakresie prawa pomocy publicznej, w tym pomocy sektorowej, pomocy horyzontalnej, pomocy udzielanej w związku ze świadczeniem usług użyteczności publicznej czy też mającej na celu restrukturyzację przedsiębiorstw, oferujemy:

 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach także współfinansowanych ze środków unijnych,
 • strukturyzację przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej,
 • doradztwo przy projektach inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków publicznych,
 • badanie zgodności dokonanych przez podmioty publiczne transferów majątkowych z prawem pomocy publicznej,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dotyczące przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo w procesie notyfikacji projektów do Komisji Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim,
 • doradztwo prawne w zakresie skarg na decyzje Komisji Europejskiej, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed sądami europejskimi.

W zakresie funduszy strukturalnych oferujemy:

 • przygotowanie i wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia,
 • pomoc w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • doradztwo w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych.

Prawnicy:

dr Wojciech Hartung Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Kudelska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Zabłocka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.