Świadczymy pomoc prawną zarówno dla dawnych właścicieli nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi oraz dla ich następców prawnych, jak również dla obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości, w tym w szczególności:

  • przeprowadzamy analizy prawne znacjonalizowanych nieruchomości, zarówno pod kątem oceny celowości podejmowania lub prowadzenia już wszczętych działań reprywatyzacyjnych, jak i pod kątem wypracowania strategii obrony przed zgłoszonymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
  • reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości dotkniętych procesami nacjonalizacyjnymi,
  • przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości w aspekcie problematyki roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym dokonujemy pod tym kątem oceny ryzyk prawnych związanych z obrotem i inwestowaniem w nieruchomości,
  • zapewniamy doradztwo z zakresu prawa spadkowego na użytek dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych,
  • świadczymy kompleksowe usługi związane z obrotem roszczeniami reprywatyzacyjnymi.

Zapewniamy także bezpośredni dostęp do wyspecjalizowanych usług z zakresu poszukiwania materiałów w archiwach (kwerendy archiwalnej), rzeczoznawstwa majątkowego i zarządzania nieruchomościami oraz geodezji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działalności reprywatyzacyjnej kancelarii DZP kliknij tutaj.