Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku z późniejszą realizacją umowy o zamówienie publiczne. Nasze usługi doradcze na rzecz wykonawców obejmują m.in.:

 • opracowanie strategii udziału w postępowaniu,
 • identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne (spory z zamawiającymi),
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi,
 • compliance, w szczególności identyfikowanie i zapobieganie ryzykom, w tym związanym z wykluczeniem wykonawcy z postępowania przetargowego, wynikającym m.in. z braku odpowiednich procedur wewnętrznych, a także ustalanie poprawnych zasad komunikacji z osobami zaangażowanymi w procedury przetargowe.

Nasze usługi doradcze na rzecz zamawiających obejmują m.in.

 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w tym postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnym,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentację w sporach z wykonawcami na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • compliance, w szczególności w kontekście nowych obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów nowoprzyjętych dyrektyw unijnych w ramach identyfikowania, wykrywania, zapobiegania i raportowania przypadków konfliktu interesów, a także m.in. w zakresie wykorzystania dialogu technicznego, minimalizacji ryzyk towarzyszących tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz kontaktów z wykonawcami.

Prawnicy:

dr Wojciech Hartung Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Łoniewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Michalczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Wojciechowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.