RODO będzie stosowane od 25 maja 2018 r. 

Od tego momentu przetwarzanie danych przejdzie na całkowicie inny poziom ryzyka, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna dla przedsiębiorstw. Pozostaje więc coraz mniej czasu na dostosowanie systemów IT, procedur wewnętrznych i przeszkolenie pracowników.

Zmiany, które wprowadzi RODO, niosą za sobą daleko idące konsekwencje prawne i biznesowe, na które chcemy zwrócić Państwa uwagę.