Czy Twój prawnik jest Twoim partnerem w biznesie?

PLL LOT, przy wsparciu DZP, uzyskały zgodę KE na pomoc publiczną w wysokości 2,9 miliarda PLN

Czym są skuteczne rozwiązania prawne?

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV) – umowa PPP na 1,1 mld PLN podpisana

W jakim zakresie może pomóc partner prawny?

TSUE rozpatrzy sprawę przeciwko Polsce

#Polecamy

Kobiety sygnalistki – dlaczego potrzebują szczególnej ochrony?

The National Woman’s Law Center z siedzibą w Waszyngtonie to amerykańska organizacja non-profit, walcząca o szeroko pojętą sprawiedliwość płci – w sądach, w polityce publicznej i w społeczeństwie. Organizacja korzysta ze wszelkich możliwości jakie daje prawo, aby rozwiązać problem nierówności płci i przełamać istniejące w świadomości społecznej bariery oraz wszelakie formy dyskryminacji, w tym dyskryminacji kobiet.
więcej

Dobrostan zwierząt hodowlanych ulegnie poprawie? Pomóc ma odpowiednie oznakowanie produktów spożywczych

Rada Unii Europejskiej dała zielone światło na wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania dobrostanu zwierząt. 15 grudnia 2020 r. Rada zatwierdziła konkluzje, w których zwróciła się do Komisji o podjęcie prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia systemu znakowania zapewniającego producentom zachętę do poprawy dobrostanu zwierząt, a także opracowania znormalizowanego unijnego logo i ustalenia łatwo zrozumiałych chronionych określeń.
więcej

Bądź na bieżąco z DZP