Aleksandra Michalska

Radca Prawny, Associate

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Zakres kontroli Zgodnie z przepisami prawa, kontrola może obejmować w szczególności: zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego […]