Najnowsze teksty

Cultural fit kandydata w rekrutacji

Cultural fit kandydata w rekrutacji

Nieudana rekrutacja może pochłonąć ogrom czasu i środków, a poza tym obniżyć morale rekruterów i uczestniczących w niej pracowników firmy. Liczne rozmowy i przygotowywanie zadań sprawdzających poszczególne umiejętności nie zawsze wystarczają, a rekrutacja się niepotrzebnie przedłuża. Co zatem można zrobić, żeby rekrutować skutecznie i aby przyszła współpraca się układała? Zgodnie […]

Nadchodzą ważne zmiany dotyczące składu żywności funkcjonalnej i suplementów diety

Nadchodzą ważne zmiany dotyczące składu żywności funkcjonalnej i suplementów diety

W dniu 3 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska otrzymała w ramach notyfikacji Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, z 25 lipca 2023 r. (nr w wykazie prac legislacyjnych: MZ 1424) (dalej jako: Rozporządzenie). Rozporządzenie ma na celu m.in. dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia nr 1925/2006 […]

XIX Forum Farmacji Przemysłowej

XIX Forum Farmacji Przemysłowej

XIX Forum Farmacji Przemysłowej zbliża się wielkimi krokami! Już w dniach 18-20 października przedstawiciele sektora Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podejmą dyskusje nt. najbardziej palących zagadnień związanych z opracowywaniem, rejestracją, produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów takiej kategorii jak produkty lecznicze, biologiczne czy wyroby medyczne. Jak mówi doniosła […]

Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorca, który popadł w problemy finansowe albo przewiduje, że mogą one niedługo wystąpić powinien rozważyć konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym. Może to być też prawnik z doświadczeniem w restrukturyzacji i upadłości. Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym, aby było ono najbardziej produktywne? Lista informacji na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym 1. […]

Jakie są korzyści z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu?

Jakie są korzyści z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu?

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może zdecydować się na otwarcie postępowania o zatwierdzenie. Jest ono atrakcyjną alternatywą w stosunku do postępowań restrukturyzacyjnych otwieranych na podstawie wniosku złożonego do sądu. Dlaczego tak jest? Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu? Cel postępowania o zatwierdzenie układu jest taki sam jak innych postępowań restrukturyzacyjnych – […]

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Od 2.01.2024 r. pracownicy będą całkowicie zwolnieni z opłat sądowych od pozwów w sprawach z zakresu prawa pracy i to niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Aktualnie pracownik jest zobowiązany uiścić opłatę stosunkową od pozwu w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50 000 złotych.

AdA 2.0 – data wejścia w życie

AdA 2.0 – data wejścia w życie

W ostatnich tygodniach informowaliśmy Państwa szeroko o statusie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, nazywaną publicystycznie Apteką dla Aptekarza 2.0. Po podpisie Prezydenta (więcej szczegółów tutaj: LINK) kwestią czasu było ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie ustawa została ogłoszona 13 września 2023 r., a zatem nowe przepisy dot. aptek wejdą w […]

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Choć opieka farmaceutyczna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego już ponad 2 lata temu, w ramach przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty, to nieustannie budzi kolejne wątpliwości. Kluczowe z nich dotyczą przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń – czy apteka to jedyne miejsce, gdzie pacjent może skorzystać z uprawnień farmaceuty? Takiego zdania […]

Transgraniczna praca zdalna łatwiejsza…. Ale tylko dla niektórych

Transgraniczna praca zdalna łatwiejsza…. Ale tylko dla niektórych

Podstawą ustalania, który system ubezpieczenia społecznego stosuje się do pracownika w ramach UE są przepisy Rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z Rozporządzeniem, pracownik może podlegać wyłącznie pod jeden system ubezpieczeń społecznych, a to, który system jest właściwy, ustala się na podstawie miejsca, w którym pracownik […]

Czy AI wykona za MAH ustawowe obowiązki w cyklu życia produktu leczniczego?

Czy AI wykona za MAH ustawowe obowiązki w cyklu życia produktu leczniczego?

Od stworzenia produktu do pharmacovigilance – opublikowanie propozycji EMA 1. Próby uregulowania AI w prawodawstwie unijnym – czy prawo dogodni technologię? Dyskusje na temat uregulowania stosowania AI w różnych sektorach biznesu są coraz gorętsze. Rosnąca popularność i funkcjonalność ChatGPT (i innych podobnych programów) oraz opublikowanie projektu Artificial Intelligence Act („AIA”), […]