Najnowsze teksty

Inicjatywa nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powraca. Czy tym razem się uda?

Inicjatywa nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powraca. Czy tym razem się uda?

8 sierpnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Póki co są to tylko założenia nowelizacji. Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – III kwartał 2022 r.

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Unijne prawo żywnościowe kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo artykułów rolno–spożywczych wprowadzanych na rynek. W tym celu w przepisach określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla substancji zanieczyszczających, które stanowią istotne ryzyko.

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, w prawie UE, są określane na możliwie najniższym poziomie, akceptowalnym toksykologicznie, który jest rozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrych praktyk (w sektorze rybołówstwa, produkcji pierwotnej i przetwórstwie żywności) z uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcją żywności (udział w diecie).

Już jest – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. reklamy wyrobów medycznych

Już jest – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. reklamy wyrobów medycznych

W dniu 28 lipca 2022 r. ponownie ruszyły prace nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. reklamy wyrobów medycznych. Nowy projekt wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie ostrzeżeń umieszczanych w reklamie wyrobów oraz obowiązku informowania o korzyściach otrzymanych w związku z reklamą. Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2023 r. […]

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Będą konsekwencje za brak implementacji ustawy o ochronie sygnalistów. Kolejne upomnienie dla Polski

Losy projektu ustawy o ochronie sygnalistów obserwują bacznie nie tylko wszyscy przedsiębiorcy, których projektowane obowiązki obejmą w pierwszej kolejności, ale i Komisja Europejska. To kolejny raz, kiedy Komisja zwróciła uwagę Polsce na niewypełnienie obowiązków dotyczących dyrektywy. Mimo że 17 grudnia 2021 r. minął termin transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony osób […]