Aleksandra Liniewicz

Paralegal

Projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowe kierunki walki z korupcją?

Projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowe kierunki walki z korupcją?

22 kwietnia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się długo zapowiadany przez rządzących projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kluczowym założeniem projektu jest wzmocnienie koordynacji działań antykorupcyjnych przez ustanowienie „osłony antykorupcyjnej”, a także likwidacja CBA, co spowoduje przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne instytucje krajowe.

Projekt ustawy dotyczący napojów energetycznych – co planowana regulacja może zmienić w branży?

Projekt ustawy dotyczący napojów energetycznych – co planowana regulacja może zmienić w branży?

2 maja 2023 r. został skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej poselski projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia oraz ograniczeń w prowadzeniu reklamy i promocji napojów energetycznych. Byłaby to duża zmiana na polskim rynku napojów energetycznych, który do […]

Komisja Europejska dąży do nowelizacji MDR i IVDR – czy okresy przejściowe zostaną wydłużone?

Komisja Europejska dąży do nowelizacji MDR i IVDR – czy okresy przejściowe zostaną wydłużone?

6 stycznia 2023 r. opublikowano wniosek Komisji Europejskiej o przyjęcie rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie 2017/745 (MDR) oraz Rozporządzenie 2017/746 (IVDR) w zakresie przepisów przejściowych. Komisja proponuje wydłużenie okresów przejściowych dla producentów oraz likwidację tzw. klauzuli „sell-off”. Wniosek jest oficjalnym potwierdzeniem nadchodzących zmian, o których mówiło się od kilku tygodni i stanowi […]

Już jest – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. reklamy wyrobów medycznych

W dniu 28 lipca 2022 r. ponownie ruszyły prace nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. reklamy wyrobów medycznych. Nowy projekt wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie ostrzeżeń umieszczanych w reklamie wyrobów oraz obowiązku informowania o korzyściach otrzymanych w związku z reklamą. Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2023 r. […]

Wytyczne Europejskiej Agencji Leków dla produktów leczniczych stosowanych razem z wyrobami medycznymi

Wytyczne Europejskiej Agencji Leków dla produktów leczniczych stosowanych razem z wyrobami medycznymi

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków opublikował w lipcu 2021 r. ostateczną wersję „Wytycznych w sprawie dokumentacji dotyczącej jakości produktów leczniczych stosowanych razem z wyrobami medycznymi”, które zaczną formalnie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. Dokument rozjaśnia część z pojawiających się po wejściu w życie Rozporządzenia 2017/745 wątpliwości dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji niektórych grup produktów leczniczych.