Bartosz Marcinkowski

Radca Prawny, Partner

Czy grozi bałkanizacja Internetu?

Czy grozi bałkanizacja Internetu?

„Czy grozi bałkanizacja Internetu?” – tak dziennik Financial Times zatytułował artykuł opisujący możliwe skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie M. Schrems v Data Protection Commissioner. Czy określenie to, odnoszące sie do rozpadu Imperium Osmańskiego w XIX w. oraz Jugosławii w latach dwudziestych XX wieku, może okazać się trafne […]

Opłata za gospodarowanie odpadami a ochrona danych osobowych

Do końca 2012 r. rady gmin muszą podjąć uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza trzy możliwości określenia podstawy opłaty. Chcielibyśmy skupić się na jednym, pozornie prozaicznym przepisie, którego ewentualne stosowanie budzi poważne wątpliwości […]