dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

Adwokat, Counsel

Jest docentem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP w zakresie prawa karnego procesowego oraz doradcą komisji śledczej. Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes), odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych, ochroną dóbr osobistych, z uwzględnieniem mediów elektronicznych , prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem prasowym.

Czy można ukarać wirtualnego rabusia?

Niedawno wpadł mi w ręce ciekawy artykuł zamieszczony w lutowym numerze „Przekroju” (dostęp niestety płatny) poruszający problem wirtualnej przestępczości. W tekście pod tytułem ”Kradzież w krainie demonów” opisano historię, w której mieszkaniec Dobrej w woj. małopolskim został pozbawiony dorobku swojego życia przez podstępnych rabusiów. Nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie […]