Izabela Prokofi

Status podatkowy podmiotów samorządowych w inwestycjach „odpadowych”

W inwestycjach w instalacje przetwarzania odpadów istotne dla finansowania projektu jest jego podatkowe zoptymalizowanie. Niekorzystne ustawienie rozliczeń podatkowych może bowiem, oprócz bezpośrednich kosztów finansowania inwestycji,  powodować  również nieodwracalne obciążenie podatkiem VAT, przy czym obciążenie takie może osiągać nawet 23% wartości takich kosztów.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie ma konieczności przenoszenia własności nieruchomości, aby czynność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wystarczającym warunkiem jest, aby nabywca był w stanie kontynuować działalność zbywcy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Finanzamt Luedenscheid przeciwko […]

Wniesienie aportem wierzytelności własnej nie podlega VAT

Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 537/11). Stanowisko składu orzekającego w sprawie dotyczącej opodatkowania czynności wniesienia do spółki wierzytelności własnej podatkiem od towarów i usług rozwiewa wątpliwości podatników w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia własnej […]