Jarosław Konecko

Radca Prawny, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie mediów, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie dotyczącym nowych technologii informatycznych oraz w wybranych aspektach prawa Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w doradztwie spółkom telekomunikacyjnym, spółkom z branży farmaceutycznej oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym, w szczególności w kwestiach praw autorskich, znaków towarowych, procedur e-commerce, sporów o domeny internetowe, problemów nieuczciwej konkurencji, przetwarzania danych osobowych. Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i nieuczciwą konkurencją.

Angielskie tłumaczenie PrAut i PWP od DZP

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do lektury nowo wydanego angielskiego tłumaczenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej. Tłumaczenie zostało przygotowane przez tłumaczy DZP – Ewę Kucharską i Michele Le Mauviel. W toku tłumaczenia wsparcia merytorycznego udzielali członkowie Praktyki IP&TMT kancelarii: Aleksandra Auleytner, Jarosław Konecko oraz Rafał […]

Jak korzystać z map, by nie znaleźć się w lesie?

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy w coraz większym stopniu wykorzystują strony internetowe w celu skutecznej komunikacji z potencjalnymi klientami. Podstawowymi informacjami, których użytkownik Internetu poszukuje na stronach przedsiębiorców są dane kontaktowe. Aby ułatwić użytkownikowi dotarcie do przedsiębiorcy, częstokroć na stronach danej firmy zamieszczane są mapy dojazdu do jej siedziby lub […]

Nie ma zgody na list zgody

Od kilku lat praktyka Urzędu Patentowego RP oraz orzecznictwo sądów administracyjnych zmierza  wyraźnie do egzekwowania przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w kwestii uznawania (a ściślej, nie uznawania) tzw. „listów zgody” (letters of consent) w postępowaniu zgłoszeniowym znaków towarowych.