Joanna Wierzejska

Doradca Podatkowy, Tax Partner

Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej klientów w sprawach związanych z fuzjami, przejęciami i restrukturyzacjami. Doradza przy wyborze efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji. Jest ekspertem w zakresie opracowywania optymalnych podatkowo struktur nabycia i momentu wyjścia z inwestycji oraz refinansowania transakcji oraz doradcą przy restrukturyzacjach, prywatyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Kieruje Praktyką Podatkową w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w czołowej międzynarodowej firmie doradczej.

Połączenie spółek a cel gospodarczy

Przy połączeniu spółek należących do tej samej grupy kapitałowej okoliczność, iż przejmowana spółka nie prowadzi żadnej działalności, nie ma żadnych udziałów finansowych i przynosi spółce przejmującej jedynie straty, może uzasadniać domniemanie, że operacja połączenia nie została dokonana w „uzasadnionych celach gospodarczych”. Nie jest wystarczającym uzasadnieniem zmniejszenie kosztów administracyjnych (strukturalnych) w […]

Witamy na naszym Tax Blogu!

Witamy na Tax Blog prowadzonym przez doradców podatkowych i prawników z Działu Doradztwa Podatkowego DZP. Naszym celem jest, aby stanowił on profesjonalną platformę dla wymiany doświadczeń i informacji z zakresu prawa podatkowego oraz jego stosowania w praktyce. Zdecydowaliśmy się udostępnić treść naszego bloga na wolnej licencji Creative Commons (więcej informacji […]