Jolanta Wojtaś

Kwietniowe zmiany Prezesa NFZ w RDTL

10 marca 2022 r. Prezes NFZ opublikował zarządzenie nr 27/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne. Ma ono na celu uproszczenie, skrócenie i usprawnienie składania i procedowania niezbędnych dokumentów w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Kluczowa zmiana sprowadza się do wprowadzenia obowiązku procedowania dokumentacji związanej z RDTL z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Przyjrzymy się wprowadzonym zmianom, które zaczną obowiązywać świadczeniodawców od dnia 1 kwietnia br.

Czy program leki 75+ zostanie rozszerzony?

6 sierpnia 2021 r. Senat przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy rozszerzającej założenia programu „Leki 75+”. Bezpłatnie leki mają od teraz otrzymywać seniorzy już od ukończenia 70 roku życia. Czy zmiany dojdą do skutku, a nazwa rządowego programu przestanie być aktualna?