Julia Nowosielska-Łaskawiec

Prawnik, Associate

AdA 2.0 – data wejścia w życie

AdA 2.0 – data wejścia w życie

W ostatnich tygodniach informowaliśmy Państwa szeroko o statusie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, nazywaną publicystycznie Apteką dla Aptekarza 2.0. Po podpisie Prezydenta (więcej szczegółów tutaj: LINK) kwestią czasu było ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie ustawa została ogłoszona 13 września 2023 r., a zatem nowe przepisy dot. aptek wejdą w […]

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Choć opieka farmaceutyczna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego już ponad 2 lata temu, w ramach przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty, to nieustannie budzi kolejne wątpliwości. Kluczowe z nich dotyczą przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń – czy apteka to jedyne miejsce, gdzie pacjent może skorzystać z uprawnień farmaceuty? Takiego zdania […]

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podpisał właśnie ustawę doszczelniającą Prawo farmaceutyczne. Przepisy sankcjonujące „przejęcie kontroli” zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, w konsekwencji wejścia w życie tzw. „Ada 2.0.” inspekcja farmaceutyczna uzyska uprawnienie do nałożenia kary finansowej w wysokości 5 000 000 zł na podmiot przejmujący kontrolę oraz […]

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Publikacja propozycji przepisów mających na celu „uszczelnienie” tzw. Apteki dla Aptekarza wywołała poruszenie zarówno wśród aptekarzy, ale także organizacji społecznych i branżowych. Kontrowersje budzi nie tylko sama treść regulacji, lecz również sposób jej procedowania. Łącząc siły organizacje branżowe wystosowały w tym zakresie apel skierowany do kluczowych decydentów. CO ZAWIERA PROPOZYCJA? […]

Projekt rozporządzenia i nowe zasady wystawiania recept – czy działalność tzw. receptomatów zostanie ograniczona?

Projekt rozporządzenia i nowe zasady wystawiania recept – czy działalność tzw. receptomatów zostanie ograniczona?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia 2 maja w RCL pojawił się projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje mający na celu ograniczenie funkcjonowania tzw. receptomatów. Zgodnie z jego proponowaną treścią: recepty na preparaty „narkotyczne” są wystawiane wyłącznie […]

Laboratoria diagnostyczne w nowej rzeczywistości prawnej

Laboratoria diagnostyczne w nowej rzeczywistości prawnej

Od 10 grudnia zaczęły obowiązywać kolejne z regulacji Ustawy o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280). To istotna zmiana zarówno dla podmiotów prowadzących laboratoria diagnostyczne, jak i zatrudnionego w nim personelu. O czym trzeba pamiętać budząc się w nowej rzeczywistości prawnej? CZYNNOŚCI MEDYCYNY LABORATORYJNEJ  Pierwsze z ważnych zmian pojawiają się […]

Już są – nowe podstawowe warunki prowadzenia apteki

Już są – nowe podstawowe warunki prowadzenia apteki

Mimo licznych uwag środowiska aptekarskiego 18 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Nowe przepisy wejdą w życie już po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze założenia Rozporządzenia. Nowe warunki przechowywania produktów w pomieszczeniach, w których […]

NSA – franczyza na rynku aptecznym dopuszczalna

NSA – franczyza na rynku aptecznym dopuszczalna

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując 17 października 2022 r. w sumie trzy skargi kasacyjne przedsiębiorców aptecznych, którym odmówiono przeniesienia zezwoleń na skutek ich przynależności do franczyzy, uznał prezentowane przez organy inspekcji farmaceutycznej oraz WSA stanowisko za prawidłowe i orzekł na niekorzyść skarżących. Mimo niekorzystnego brzmienia werdyktu, NSA jednoznacznie uznał, że franczyza […]

Co dla aptek w nowym projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Co dla aptek w nowym projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Zaledwie kilka dni temu w ramach obszernego raportu z konsultacji publicznych wróciły uwagi do proponowanej w czerwcu ubiegłego roku nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Z datą 12.08.2022 r. pojawił się również nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Pod pojęciem […]