Justyna Siemiatycka

Radca Prawny, Associate

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów

Od 28.09.2023 r. pracownicy będą całkowicie zwolnieni z opłat sądowych od pozwów w sprawach z zakresu prawa pracy i to niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Aktualnie pracownik jest zobowiązany uiścić opłatę stosunkową od pozwu w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50 000 złotych.