Karolina Świątek

Legal Assistant

Zakupy w hurtowni farmaceutycznej część 3 – Rozporządzenie zmieniające

Zakupy w hurtowni farmaceutycznej część 3 – Rozporządzenie zmieniające

Do ogłoszenia zostało skierowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych („Rozporządzenie zmieniające”)[1]. Tematykę Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych oraz prac nad jego zmianami poruszaliśmy w Artykułach „Zakupy w hurtowni farmaceutycznej” – część 1 i 2.

Zaufanie do zawodu farmaceuty a mechanizmy marketingowe aptek

Zaufanie do zawodu farmaceuty a mechanizmy marketingowe aptek

Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie, wydał wyrok dotyczący fiskalizacji tzw. „koszyków zakupowych” oraz „łączenia paragonów” w aptekach. We wskazanej sprawie ujawniono, że farmaceuta zatrudniony w aptece wydawał pacjentom produkty lecznicze, kosmetyki i suplementy diety bez ich fiskalizacji na kasie.
Przy okazji rozpatrywania sprawy, wykazano także stosowane w niektórych aptekach mechanizmy marketingowe, o czym szerzej poniżej. Jakie zatem aspekty Sąd wziął pod uwagę wydając wyrok?

Pierwsza wypłata z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Pierwsza wypłata z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

25 marca 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o przyznaniu pierwszego świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Pacjent, u którego zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrégo (GBS), otrzyma 45 tysięcy złotych.
Zespół GBS jest bardzo rzadkim zaburzeniem powodującym postępujące osłabienie lub porażenie mięśni. Zaburzenie to jest uwzględnione w charakterystyce szczepionek Vaccine Janssen oraz Vaxzevria. Zespół do spraw Świadczeń działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta potwierdził, że zaburzenie występujące u pacjenta, któremu przyznano świadczenie, wynikało z działania niepożądanego szczepionki.