Katarzyna Rumiancew

Junior Associate

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie refundacyjnym, prowadzi bieżącą obsługę firm farmaceutycznych w zakresie postępowań refundacyjnych.
Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi oraz legislacyjnymi. Monitoruje procesy legislacyjne oraz bierze udział w przygotowaniu raportów regulacyjnych, przy których wykorzystuje wykształcenie ekonomiczne zdobyte na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
Katarzyna posiada również certyfikat ICA Certificate in Anti Money Laundering wydany przez International Compliance Association.