Katarzyna Maćkowska

VAT – transakcje wewnątrz grupy

Obecnie również podatnicy VAT będący członkami podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a ustawy o CIT, nie muszą obawiać się oszacowania obrotu w podatku VAT do wartości rynkowej przez organ podatkowy. Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem nie jest dozwolone stosowania art. 32 ustawy o VAT w przypadku transakcji […]

Szerszy zakres preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości

Od 2002 roku szpitale, sanatoria i inne placówki udzielające świadczeń zdrowotnych mogły stosować preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości jedynie do pomieszczeń bezpośrednio zajętych na realizowanie świadczeń zdrowotnych. Od samego początku przepis budził wątpliwości i sprzeciw wśród podatników, gdyż niewątpliwie pomieszczenia pomocnicze tj. bufety, stołówki, baza noclegowa, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, […]