Krzysztof Kumala

Publikacja Distribution and marketing of drugs in Poland: overview

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się publikacja pt. Distribution and marketing of drugs in Poland: overview przygotowana przez ekspertów Praktyki Life Sciences: Marcina Matczaka, Tomasza Kaczyńskiego i Krzysztofa Kumalę. Publikacja została wydana przez Thomson Reuters – Practical Law Global Guides. Publikacja jest przeglądem najważniejszych wątków prawnych i biznesowych dotyczących […]

Dzisiaj w DGP o promocji i reklamie żywności

Zgodnie z naszą zapowiedzią, dzisiaj na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł Michała Tracza, Associate w Praktyce Life Sciences naszej kancelarii, pt. „Reklama chipsów w szkole zabroniona, ale przed wejściem już nie”.

Nowe ograniczenia w reklamie żywności

1 września zmieniają się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej jako: UBŻŻ), która będzie zakazywać sprzedaży, a także prowadzenia reklamy i promocji żywności, która nie została dopuszczona do sprzedaży lub do stosowania w żywieniu zbiorowym w tzw. Jednostkach Systemu Oświaty (dalej jako: JSO). JSO to nowe pojęcie w […]

Pośrednikom kończy się czas na zgłoszenie do GIF

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego modyfikuje zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. W szczególności, wprowadza się nową instytucję Pośrednika w obrocie, która podlega osobnym wymogom regulacyjnym. W rezultacie, przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadząc działalność spełniają przesłanki definicji pośrednictwa w obrocie, będą musieli złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru prowadzonego […]

Jak reklamować kosmetyki?

Produkty kosmetyczne są coraz powszechniej wykorzystywane przez apteki jako towar do zwiększania ich marżowości, wpływania na atrakcyjność placówki w oczach konsumenta, a w rezultacie na jej obroty. Takie wykorzystanie produktów kosmetycznych jest jednym z wielu dostępnych narzędzi trade-marketingowych, które mogą odrobić potencjalne straty spowodowane przepisami Ustawy refundacyjnej i usztywnieniem cen […]

Compliance 2015 – 5 głównych wyzwań

Rok 2014 upłynął pod znakiem daleko idących zmian w przepisach prawa mających szczególnie duże znaczenie dla przedsiębiorców farmaceutycznych. Wynika to z faktu, że zmiany te jednocześnie rodzą szereg możliwości biznesowych, ale także mogą stanowić pole do potencjalnych naruszeń. Będzie to rodziło m.in. potrzebę aktualizacji i uszczelnienia wewnętrznego systemu compliance przedsiębiorcy. […]

Pielęgniarki i położne będą odpowiadać za recepty

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, od 1 stycznia 2016 r. uzyskają one uprawnienia do ordynacji recept, kontynuacji preskrypcji na produkt leczniczy, przepisany wcześniej przez lekarza oraz do wystawienia skierowań na niektóre badania diagnostyczne. O szczególnych zasadach przyznających uprawnienia w zakresie preskrypcji pielęgniarkom i położnym pisaliśmy wcześniej […]

Kierownik apteki tylko ze specjalizacją?

25 września 2014 r. działająca przy Ministrze Zdrowia Komisja Akredytacyjna opublikowała propozycję zmian legislacyjnych w zakresie obowiązkowych uprawnień kierownika apteki, dokonując przy tym szerokiej krytyki obecnego stanu prawnego i rynku. Zgodnie z rekomendacją, kierownikiem apteki powinien być wyłącznie farmaceuta z co najmniej 3 letnim stażem pracy w aptece i specjalizacją […]

Pielęgniarki i położne zaczną przepisywać leki

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowe przepisy m.in. przyznają w pewnych warunkach uprawnienia do ordynacji, przepisywania recept i wystawiania skierowań przez pielęgniarki i położne. Jednocześnie zadania te będą mogły być w rzecz