Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach  – zmiany w ustawie o rachunkowości

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach – zmiany w ustawie o rachunkowości

W nowych przepisach o rachunkowości pojawi się obowiązek ujawniania w sprawozdaniach (od 1 stycznia 2017 r.) dodatkowych informacji niefinansowych. Podmioty z katalogu dużych jednostek zaufania publicznego, będą musiały podawać informacje dotyczące stosowania polityk w odniesieniu m.in. do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu.

Safety amber light

Ochrona sygnalistów w bankach

23 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego.