Łukasz Dominik

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych – uzasadnienie

Dzisiaj opublikowana uchwała NSA (I FPS 1/13) nie pozostawia wątpliwości, dlaczego gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Znaczenie uchwały (o nim tutaj) nie może jednak pasjonować tylko samorządowców. NSA odpowiedział bowiem na pytanie, kiedy podmiot nie jest podatnikiem VAT. Istota sporu o „samodzielność” Zadaniem NSA było rozpoznanie połączonej sprawy […]

Trybunał Konstytucyjny: przepisy o nieujawnionych źródłach niezgodne z Konstytucją

Dwa przepisy podatkowe o nieujawnionych źródłach są niezgodne z Konstytucją – tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 18/09), rozpoznając skargę konstytucyjną dotyczącą opodatkowania stawką 75% dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Na temat wyroku pisaliśmy już tutaj. Zgodnie z sentencją Trybunał uznał za […]

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych

W sentencji uchwały z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13, w sprawie Gminy Wrocław, Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział przecząco na pytanie: Czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, […]

Trybunał oceni 75-procentowy podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 18 lipca termin rozpoznania skargi konstytucyjnej dotyczącej opodatkowania stawką 75% dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w nieujawnionych źródłach. Jak wynika z dokumentów w sprawie przedstawionych na stronie Trybunału (dostępne tutaj) skarżącą jest podatniczka, która w 1998 roku poniosła wydatki m.in. na zakup 2 […]