Magdalena Czerwińska

Prawnik, Associate

Czy odzież medyczna jest wyrobem medycznym? Mamy stanowisko Prezesa URPL.

Czy odzież medyczna jest wyrobem medycznym? Mamy stanowisko Prezesa URPL.

Rozporządzenie 2017/745 (tzw. MDR) nie zmieniło znacząco definicji wyrobu medycznego. Jednakże, nawet kosmetyczne zmiany w niej spowodowały, że w przypadku niektórych grup produktów, rynek zaczął mieć poważne wątpliwości co do ich klasyfikacji jako wyrobu medycznego (lub wyrobu, który nie jest wyrobem medycznym). Jedną z grup budzących wątpliwości jest odzież medyczna, […]

AdA 2.0 skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego

AdA 2.0 skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego

Jednym z najczęściej poruszanych przez nas w ostatnich 3 miesiącach tematów jest nowelizacja Prawa farmaceutycznego nazywana publicystycznie Apteka dla Aptekarza 2.0 lub AdA 2.0. Poza samym statusem prac, zespół DZP przeanalizował skutki przyjęcia nowelizacji dla rynku farmaceutycznego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowelizacja została skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Może to oznaczać, że głosy rynku farmaceutycznego i wątpliwości ekspertów prawnych zostały podzielone przez Prezydenta RP.

Przegląd ram dotyczących zmian w odniesieniu do produktów leczniczych

Przegląd ram dotyczących zmian w odniesieniu do produktów leczniczych

W dniu 25 listopada 2020 r.  Komisja Europejska przyjęła Strategię farmaceutyczną dla Europy. W dokumencie przedstawiono szereg środków zarówno ustawodawczych, jak i nieustawodawczych, stanowiących odpowiedź na aktualne wyzwania rynku farmaceutycznego. W ramach tych środków, obecnie prowadzona jest inicjatywa polegająca na przeglądzie przepisów dotyczących zmian po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do […]

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Prezes URPL opublikował komunikat w sprawie dostarczania i udostępniania laikom, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby do samokontroli, pojemniki na próbki lub produkty laboratoryjne ogólnego zastosowania. Z komunikatem powinny zapoznać się w szczególności apteki, drogerie, sklepy internetowe oraz inne podmioty lub osoby sprzedające bezpośrednio lub za pomocą usług społeczeństwa informacyjnego testy przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Archiwizacja dokumentacji w firmie i hurtowni farmaceutycznej

Archiwizacja dokumentacji w firmie i hurtowni farmaceutycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji. Dotyczy to również firm oraz hurtowni farmaceutycznych, które – oprócz podstawowych wymagań opisanych np. w ustawie o rachunkowości[1] – podlegają również szczegółowym zapisom Prawa farmaceutycznego[2], Dobrej Praktyki Wytwarzania[3] („DPW) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej[4] („DPD”). W praktyce terminy archiwizacji regulowane są jednak […]

Czego można się spodziewać po Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej? – Strategia Inspekcji na lata 2023-2026

Czego można się spodziewać po Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej? – Strategia Inspekcji na lata 2023-2026

Na początku stycznia 2022 roku na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego do konsultacji zewnętrznych został udostępniony projekt strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Po niespełna roku Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił Strategię Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026. W dokumencie zidentyfikowano istniejące na rynku farmaceutycznym zagrożenia, a także mocne i słabe strony inspekcji. Stało […]

Koniec z bezprawną praktyką żądania dokumentów poza trybem postępowania kontrolnego przez Inspekcję Farmaceutyczną

Koniec z bezprawną praktyką żądania dokumentów poza trybem postępowania kontrolnego przez Inspekcję Farmaceutyczną

W dniu 20.09.2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny („WSA”) w Warszawie wydał istotny wyrok w sprawie interpretacji art. 37at ust. 8 Prawa farmaceutycznego[1] („PF”). Przyjęta przez WSA wykładnia ww. przepisu prawa jest korzystna dla przedsiębiorców aptecznych, eliminuje ona bowiem bezprawną praktykę żądania przez organy Inspekcji Farmaceutycznej różnego rodzaju dokumentów i wyjaśnień […]

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – perspektywa firm oraz hurtowni farmaceutycznych

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy spowodował niespotykane jak dotąd zaangażowanie podmiotów prywatnych w niesienie pomocy humanitarnej. Działania na rzecz wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców obserwujemy niemal we wszystkich aspektach życia publicznego. Istotną rolę odgrywają w nich również firmy oraz hurtownie farmaceutyczne, które coraz częściej decydują się na przekazanie produktów na tereny najbardziej dotknięte inwazją .
Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aspektów prawnych, istotnych z perspektywy podmiotów zaangażowanych w udzielanie pomocy rzeczowej Ukrainie.