Marcin Pieklak

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Etykietowanie i reklama żywności (w tym suplementów diety) z wykorzystaniem oświadczeń zdrowotnych jest powszechną praktyką w przypadku większości produktów oferowanych na rynku unijnym. W dniu 26 czerwca 2023 r., do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wpłynął kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji zasad stosowania oświadczeń zdrowotnych na gruncie […]

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Projektowanie wartości odżywczej żywności może stanowić element polityki żywieniowej kraju (np. profilaktyka niedoborów) lub inicjatywę własną przedsiębiorcy (np. wzbogacanie żywności). Intencjonalne modyfikacje, które wpływają na wartość odżywczą produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą mieć miejsce na różnych etapach produkcji żywności, w tym na etapie produkcji podstawowej. Żywność, która istotnie różni […]

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna jest karotenoidem występującym w algach Haematococcus pluvialis i jest odpowiedzialna za różowe zabarwienie mięsa ryb lub skorupiaków (np. łososia, krewetek). Ze względu na charakterystyczną budowę, astaksantyna jest zaliczana do naturalnych antyoksydantów. Kluczowe kierunki badań na prozdrowotnymi właściwościami astaksantyny, które mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, wynikają z […]

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

W dniach 29 czerwca oraz 7 lipca 2023 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane zmiany dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/208[1] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności”) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 231/2012[2] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie specyfikacji dodatków do żywności”). Rozporządzenie […]

Zielona herbata w żywności – ważne zmiany prawne dotyczące składu, etykietowania i wprowadzania do obrotu

Zielona herbata w żywności – ważne zmiany prawne dotyczące składu, etykietowania i wprowadzania do obrotu

Zielona herbata oraz jej przetwory to popularne składniki żywności funkcjonalnej i suplementów diety. W obowiązujących przepisach znajdziemy wiele norm dla żywności z dodatkiem zielonej herbaty oraz jej przetworów, które dotyczą m.in. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych zanieczyszczeń, warunków dodawania określonych preparatów do żywności, a także wymagań odnośnie do informacji dla […]

Etykiety wielowarstwowe (peel-off) uznane przez sąd – ważny wyrok o etykietowaniu małych opakowań środków spożywczych

Etykiety wielowarstwowe (peel-off) uznane przez sąd – ważny wyrok o etykietowaniu małych opakowań środków spożywczych

Zgodnie z przepisami unijnymi w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (rozporządzenie 1169/2011[1]), obowiązkowe informacje muszą być łatwo dostępne, a w przypadku żywności opakowanej muszą się znajdować albo na opakowaniu, albo na dołączonej do niego etykiecie. Zależnie od kategorii środka spożywczego obowiązuje krótsza, bądź dłuższa lista informacji, których podanie […]

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności jest niezbędne na drodze do zrównoważenia unijnego systemu żywnościowego. W ramach strategii „od pola do stołu” Komisja Europejska zobowiązała się do zmniejszenia o połowę ilości odpadów żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r., m.in. poprzez konkretne rozwiązania prawne. Jednym z takich rozwiązań […]

Prezes UOKiK opublikował rekomendacje dotyczące oznaczania współpracy komercyjnej w social media. Co to oznacza dla producentów z branż regulowanych?

Prezes UOKiK opublikował rekomendacje dotyczące oznaczania współpracy komercyjnej w social media. Co to oznacza dla producentów z branż regulowanych?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) opublikował rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych („Rekomendacje”). Materiał pojawił się zarówno na stronie internetowej[1], jak i na profilu instagramowym UOKiK [2]. Jest on odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku influencer marketingu i brak legislacji dedykowanej tej formie […]

W 2022 r. w ramach Funduszu Medycznego sfinansowano realizację świadczeń medycznych dla 2 046 551 dzieci w wysokości 549 mln zł

Ministerstwo Zdrowia w ramach odpowiedzi na interpelacje posłów przekazało  informacje dotyczące realizacji założeń Funduszu Medycznego.
Z podanych informacji wynika, że przychody Funduszu Medycznego w poszczególnych latach funkcjonowania przedstawiały się następująco:

2020 r. – 200.105 tys. zł,
2021 r. – 4.018.192 tys. zł,
2022 r. planuje się osiągnięcie przychodów w kwocie 4.006.770 tys. zł.

Planowane zaś przychody w latach 2023-2025 będą przedstawiały się następująco:

2023 r. – 4.425.525 tys. zł;
2024 r. – 4.427.836 tys. zł;
2025 r. – 4.392.819 tys. zł;
2026 r. – 4.276.157 tys. zł.