Maria Papis

Legal Assistant

Inicjatywa nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powraca. Czy tym razem się uda?

Inicjatywa nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powraca. Czy tym razem się uda?

8 sierpnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Póki co są to tylko założenia nowelizacji. Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – III kwartał 2022 r.

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Będą konsekwencje za brak implementacji ustawy o ochronie sygnalistów. Kolejne upomnienie dla Polski

Losy projektu ustawy o ochronie sygnalistów obserwują bacznie nie tylko wszyscy przedsiębiorcy, których projektowane obowiązki obejmą w pierwszej kolejności, ale i Komisja Europejska. To kolejny raz, kiedy Komisja zwróciła uwagę Polsce na niewypełnienie obowiązków dotyczących dyrektywy. Mimo że 17 grudnia 2021 r. minął termin transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony osób […]