Mateusz Jankowski

Associate

Badanie satysfakcji klienta tylko za zgodą

Badanie satysfakcji klienta tylko za zgodą

Badanie satysfakcji klienta należy traktować jako informację handlową uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku z dnia 18 listopada 2022 r. sygn. II SA/Wa 715/22. WSA stwierdził, że przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badania satysfakcji klienta nie może odbywać się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 […]